Πρότυπα αρχεία απογραφικών δελτίων - trdx


Από τους παρακάτω συνδέσμους, μπορείτε να ανακτήσετε (download) πρότυπα δελτία trdx, τα οποία αφού τα προσαρμόσετε αισθητικά (αλλαγή λογοτύπων, χρώματα) και διαμορφώσετε τα κείμενα, μπορείτε να τα ορίσετε στην διαχείριση προτύπων αρχείων του επιχειρησιακού, ώστε να τα χρησιμοποιήσετε για δημιουργία αρχείων pdf.Πρότυπο Δράσης

Δελτίο Εισόδου

Δελτίο Εξόδου

ΠΑΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ /ΕΞΟΔΟΥ

05_eisodou.zip

05_eksodou.zip

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

01_eksodou.zip

01_Eksodou.zip

ΣΧΟΛΕΙΑ 2ης ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

03_eksodou.zip

03_Eksodou.zip

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ /ΕΞΟΔΟΥ

04_eksodou.zip

04_Eksodou.zip

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ /ΕΞΟΔΟΥ

06_eksodou.zip

06_Eksodou.zip