Προγραμματισμός κατάρτισης

Η ενότητα «Προγραμματισμός Κατάρτισης» περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται για την παρακολούθηση ενός προγράμματος σχετικά με εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτές και ωρολόγιο πρόγραμμα.