Καταχώρηση απαντήσεων από τον χρήστη

Στην ομάδα καταρτιζομένων ενός προγράμματος, και έχοντας δημιουργήσει τα δελτία προς απάντηση, κάνετε κλικ στο κουμπί "Απογραφικά Δελτία" ώστε να ανοίξει η φόρμα διαχείρισής τους.Με την χρήση του φίλτρου, αναζητάτε τον ωφελούμενο για τον οποίο θέλετε να καταχωρήσετε το δελτίο, τον επιλέγετε και κάνετε κλικ στο κουμπί "Άνοιγμα Επιλεγμένου Δελτίου".


Στο δελτίο που θα ανοίξει, ελέγχετε τα προσωπικά στοιχεία του ωφελούμενου και συμπληρώνετε το δελτίο, επιλέγοντας τις αντίστοιχες απαντήσεις.


Σε οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε αποθηκεύσετε το δελτίο, κάνοντας κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση" και να επανέλθετε στο δελτίο κάποιο άλλη φορά.

Επίσης, κάνοντας κλικ στο κουμπί "Έλεγχος", μπορείτε να ελέγξετε την εγκυρότητα των απαντήσεων που έχετε επιλέξει.

Εάν υπάρχει κάποιο σφάλμα, τότε θα εμφανιστεί παράθυρο μηνύματος με τα αντίστοιχα σφάλματα:


Εφόσον ολοκληρώσετε την καταχώρηση των απαντήσεων, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί "Υποβολή Απαντήσεων" έτσι ώστε να γίνει ο έλεγχος των απαντήσεων και να υποβληθεί στο σύστημά σας το δελτίο. Αυτή δεν ενέργεια δεν υποβάλει το δελτίο στο ΟΠΣ, αλλά οριστικοποιεί τις απαντήσεις στο δικό σας σύστημα, κλειδώνοντας έτσι το δελτίο από τις αλλαγές και κάνοντας το διαθέσιμο στην συνέχεια για μεταφόρτωση στο ΟΠΣ.

Με την υποβολή, απενεργοποιούνται τα κουμπιά "Αποθήκευση" και "Υποβολή Απαντήσεων" και ενημερώνονται αντίστοιχα οι ημερομηνίες/ώρες τελευταίας αποθήκευσης και υποβολής.