• Σκοποί διακίνησης

Για κάθε Σκοπό Διακίνησης συμπληρώνουμε:

  • Κωδικό
  • Περιγραφή

Οι σκοποί διακίνησης που περιγράφονται σε αυτή την οθόνη χρησιμοποιούνται στα παραστατικά Αγορών και Πωλήσεων.