Παράμετροι

Στην ενότητα «Παράμετροι» περιλαμβάνονται οι κατηγορίες οι οποίες απαιτούνται για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών παραστατικών όσο και των παραστατικών αγορών - πωλήσεων.