Εκκαθαρίσεις συναλλασσομένων με κατάθεση σε τράπεζα


Ένας μεγάλος αριθμός των εξοφλήσεων εκπαιδευτών και καταρτιζομένων, γίνονται πλέον με κατάθεση στην τράπεζα αντί της έκδοσης επιταγών. Γι' αυτό προστέθηκε αυτή η λειτουργία διαχείρισης των εντολών σε τράπεζα ώστε :


1. Να τηρείται αρχείο των εντολών πληρωμών στην τράπεζα

2. Να παράγονται αυτόματα τα αρχεία εντολών (για τις τράπεζες που προβλέπουν τέτοια λειτουργία)

3. Να δημιουργούνται αυτόματα οι λογιστικές εγγραφές εξόφλησης και να εκτελείται η διασταύρωση με την αντίστοιχη εξοφλούμενη δαπάνη.


Δείτε αναλυτικά παρακάτω :

1. Την κονσόλα διαχείρισης εντολών και

2. Την επεξεργασία κάθε εντολής

3. Εισαγωγή Extrait (ΕΞΤΡΕ) κινήσεων πληρωμών


Η γενικευμένη χρήση της λειτουργίας αυτής, θα απελευθερώσει ανθρωποχρόνο και θα περιορίσει πιθανά λάθη.