Ασφαλιστικά δεδομένα

Η ενότητα «Ασφαλιστικά δεδομένα» αναλύει τις ακόλουθες κατηγορίες:

       Κωδικοί δραστηριότητας

       Ειδικότητες

       Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης

       Πακέτα κάλυψης

       Τύποι αποδοχών

       Επιλογή πακέτου κάλυψης