• Γενικό καθολικό


Για να πάρουμε Γενικό Καθολικό συμπληρώνουμε τα στοιχεία της φόρμας και πατάμε το πλήκτρο «Προεπισκόπηση».

Τα στοιχεία που συμπληρώνουμε είναι:

    • Από περίοδο - Έως περίοδο (οι περίοδοι για τις οποίες θέλουμε το Γενικό Καθολικό)
    • Από (επιλέγουμε λογαριασμό)
    • Έως (επιλέγουμε λογαριασμό)
    • Μάσκα (ισχύουν αυτά που αναφέρονται στο Ισοζύγιο)
    • Βαθμός (ο βαθμός των λογαριασμών για τους οποίους θέλουμε Ισοζύγιο).