• Ισοζύγια λογιστικής κατά ημερομηνία


Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται η λήψη ισοζυγίων, όχι για ολόκληρη περίοδο μήνα αλλά για μέρος του. Αυτό γίνεται από αυτή την λειτουργία, επιλέγοντας τα όρια ημερομηνιών για τα οποία ζητούμε το ισοζύγιο..


Τα στοιχεία που συμπληρώνουμε είναι:

  • Από ημερομηνίς - Έως ημερομηνία (οι περίοδοι για τις οποίες θέλουμε το Ισοζύγιο)
  • Μάσκα (μπορούμε να επιλέξουμε να πάρουμε Ισοζύγιο μόνο για κάποιους λογαριασμούς συμπληρώνοντας την μάσκα, η οποία αντιστοιχεί στο πεδίο Κωδικός, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα Φίλτρα)
  • Βαθμός (ο βαθμός των λογαριασμών για τους οποίους θέλουμε Ισοζύγιο)
  • Υποκατάστημα (επιλέγονται κινήσεις που αφορούν συγκεκριμένο υποκατάστημα)


  • Εμφάνιση (ποιες εγγραφές θα εμφανιστούν στο Ισοζύγιο: κανονικές εγγραφές - προϋπολογιστικές εγγραφές - όλες οι εγγραφές)
  • Εκτύπωση λογαριασμών με μηδενικό υπόλοιπο (θα εκτυπωθούν και αυτοί οι λογαριασμοί)
  • Εκτύπωση λογαριασμών με κίνηση (θα εκτυπωθούν μόνο οι λογαριασμοί που έχουν κινηθεί στα όρια των Περιόδων)

Σε περίπτωση που λόγω της Μάσκας ή του Βαθμού επιλεγούν για το Ισοζύγιο κατωτεροβάθμοι λογαριασμοί, εμφανίζονται και όλοι οι ανωτερωβάθμιοί τους.