Παραμετροποίηση τιμολογίου για voucher


Επειδή κατά την εξόφληση παραστατικών voucher, στην πραγματικότητα ο καταρτιζόμενος εξοφλεί την υποχρέωση του αλλά ο φορέας δεν εισπράττει, παρά συνεχίζει να έχει την απαίτηση του ποσού από τον αναθέτοντα (ΟΑΕΔ κλπ), πρέπει να γίνει μια ειδική παραμετροποίηση του παραστατικού τιμολόγησης και του παραστατικού εξόφλησης για να υπάρχει σωστή λογιστική αποτύπωση.


Το πρώτο βήμα είναι να δημιουργήσουμε το κατάλληλο άρθρο για το παραστατικό εξόφλησης. Αυτό θα είναι όπως φαίνεται στην παρακάτω φόρμα στο κωδικό 302.
Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο χρηματοοικονομικό παραστατικό το οποίο θα χρησιμοποιεί το προηγούμενο άρθρο. Στη παρακάτω φόρμα, δείτε το παραστατικό 302.
Τέλος, χρειάζεται να προστεθεί ένα παραστατικό αγορών πωλήσεων που χρησιμοποιεί ως εξοφλητικό το προηγούμενο χρηματοοικονομικό παραστατικό. Βλέπετε παρακάτω το παραστατικό 512.