• Βήμα 1ο . Ορισμός των ερωτήσεων


Στην διαδρομή προγράμματα-εργαλεία-παράμετροι εργαλείων-κωδικοποίηση ερωτήσεων, ορίζουμε τις ερωτήσεις οι οποίες θα συνθέσουν το ερωτηματολόγιο επιλογής.Οι ερωτήσεις επιλογής θα είναι του τύπου  αφορά σε «Δημογραφικά». Το «στήσιμο» των ερωτήσεων επιλογής εκτός από το αφορά σε «Δημογραφικά» , είναι το ίδιο με τις ερωτήσεις της αξιολόγησης.

Για να δημιουργήσουμε μία ερώτηση έχουμε δύο δυνατότητες :

  1. Na προσθέσουμε μία νέα ερώτηση
  2. Να αντιγράψουμε μία παλιά παρόμοια και να την τροποποιήσουμε


Προσθήκη νέας ερώτησης

Στην παρακάτω φόρμα, επιλέγουμε την κενή θέση για να προσθέσουμε νέα ερώτηση

Αντιγραφή ερώτησης

Αν θέλετε να εισάγετε νέα έκδοση υπάρχουσας ερώτησης, χρησιμοποιήστε το κουμπίΈτσι από την παραπάνω φόρμα,Δημιουργήθηκε η ΕΤ0017 ερώτηση με τον ίδιο κωδικό αλλά με διαφορετικό αριθμό έκδοσης.

Δείτε στην κωδικοποίηση ερωτήσεων, πως θα συμπληρώσετε τα στοιχεία της κάθε ερώτησης