Γενικά

Ανεξάρτητα από την μέθοδο που έχετε επιλέξει για την αξιολόγηση είτε των ενεργειών του φορέα, είτε των καταρτιζομένων, των εκπαιδευτών, των λοιπών συντελεστών, των υποψηφίων προς επιλογή ή της διαδικασίας προώθησης στην απασχόληση, το σύστημα «Παραμετρικών Εργαλείων Αξιολόγησης» του «Argus ERP» είναι αυτό που θα σας βοηθήσει στην εφαρμογή αυτής της μεθόδου λειτουργικά ενοποιημένα με το υπόλοιπο σύστημα.

 

Είναι βασικό, για την επιτυχημένη εφαρμογή των εργαλείων, ο σωστός σχεδιασμός της μεθόδου αξιολόγησης που χρησιμοποιείται και στη συνέχεια το προσεκτικό στήσιμό της στις παραμέτρους. Κάθε ερωτηματολόγιο αποτελείται από ερωτήσεις οι οποίες αποτελούν και το βασικό «δομικό υλικό» των ερωτηματολογίων.