Ειδικές λειτουργίες

Η ενότητα «Ειδικές λειτουργίες» των κινήσεων λογιστικής παρέχει τις ακόλουθες επιλογές:

       Διασταύρωση χρεοπιστώσεων

       Σφάλματα διασταύρωσης

       Επανυπολογισμός μηνιαίων αθροιστών

       Οριστικοποίηση εγγραφών

       Μεταφορά υπολοίπων