Διαχείριση χρηματοοικονομικών

Η ενότητα «Διαχείριση χρηματοοικονομικών» στην εμπορική διαχείριση περιλαμβάνει την επεξεργασία των χρηματοοικονομικών παραστατικών.