Συμβάσεις


Ο στόχος του markering είναι οι πωλήσεις. Για έναν φορέα κατάρτισης, η συμφωνία πώλησης σηματοδοτεί μια ολόκληρη σειρά ενεργειών για την υλοποίηση του έργου που συμφωνήθηκε όπως, η καταγραφή της συμφωνίας, των αντικειμένων κατάρτισης του διακανονισμού, της παράδοσης του έργου, της τιμολόγησης και της είσπραξης.

Μπορούμε να θεωρήσουμε τη διαχείριση των συμβάσεων σαν ένα κέντρο ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης της συμφωνίας.


Περιλαμβάνει ενδεικτικά :