Δημιουργία / Επεξεργασία Ευκαιρίας


Κατά την δημιουργία/επεξεργασία μιας ευκαιρίας, εισάγετε πληροφορίες στα παρακάτω πεδία:


Καρτέλα "Στοιχεία Ευκαιρίας"


Θέμα

Το θέμα/τίτλος της ευκαιρίας

Έναρξη - Κλείσιμο μέχρι

Ημερομηνία έναρξης και λήξης της ευκαιρίας

Προτεραιότητα

Ορίζετε την προτεραιότητα της ευακιρίας

Προέλευση

Ορίζετε την προέλευση της ευκαιρίας. Η λίστα με τιμές της προέλευσης είναι παραμετρική και μπορείτε να την διαμορφώσετε εσείς.

Πιθανότητα

Εισάγετε την πιθανότητα (0-100) της επιτυχούς ολοκλήρωσης της ευκαιρίας, μεταβάλλοντας κάθε φορά την τιμή, ανάλογα με το πως εξελίσσεται η ενασχόληση με την ευκαιρία.

Τμήμα

Εάν θέλετε, συνδέετε την εργασία με κάποιο τμήμα του οργανισμού

Στάδιο

Ορίζετε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ευκαιρία. Η λίστα με τις τιμές του σταδίου μιας ευκαιρίας είναι παραμετρική και μπορείτε να την διαμορφώσετε εσείς.

Τμήμα

Εάν θέλετε, συνδέετε την εργασία με κάποιο τμήμα του οργανισμού

Αφορά

Επιλέγετε αυτόν στον οποίο αφορά η εργασία και συνδέεται με αυτή. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα μητρώα (συναλλασσόμενος, εταιρία, εκπαιδευτής, καταρτιζόμενος, Lead, χρήστης). Στην περίπτωση που είναι εταιρία ή συναλλασσόμενος, μπορείτε να επιλέξετε και συγκεκριμένα σε ποια επαφή των πρώτων αφορά.

Έργο

Επιλέγετε το έργο στο οποίο αφορά και συνδέεται με την εργασία

Είδη

Εάν η ευκαιρία που επεξεργάζεστε αφορά μια πιθανότητα πώλησης και θέλετε να την συνδέσετε και με το είδος (ή είδη) από την εμπορική διαχείριση, τότε κάνοντας κλικ στο κουμπί Είδη, ανοίγει η φόρμα επιλογής των ειδών.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φίλτρο προκειμένου να εμφανίσετε τα είδη που θέλετε και με CTRL-click επιλέξετε ένα ή περισσότερα, Κάνοντας κλικ στο κουμπί Επιλογή, τα εισάγετε στην ευκαιρία.

Περιγραφή

Εισάγετε αναλυτικά αυτά που θέλετε να περιγράψετε και να σημειώσετε για την ευκαιρία.
Στην καρτέλα "λεπτομέρειες", έχετε τα διαθέσιμα τα παρακάτω πεδία:

Κάτοχος

Ορίζετε τον κάτοχο της ευκαιρίας. Από προεπιλογή, ο κάτοχος είναι και ο τρέχον συνδεδεμένος χρήστης.

Δημιουργήθηκε

Πληροφορία για το πότε και από ποιον χρήστη δημιουργήθηκε η ευκαιρία

Μεταβλήθηκε

Πληροφορία για το πότε και από ποιον χρήστη μεταβλήθηκε η ευκαιρία

Ολοκληρώθηκε

Πληροφορία για το πότε και από ποιον χρήστη ολοκληρώθηκε η ευκαιρίαΚαρτέλα "Εργασίες"

Σε αυτή την υποφόρμα επεξεργάζεστε τις εργασίες της ευκαιρίας. Κάθε ενέργεια που κάνει ο χρήστης που ασχολείται με την ευκαιρία και θέλει να την καταγράψει, συνδέεται με την ευκαιρία έτσι ώστε στο μέλλον, να υπάρχει ιστορικότητα για τις ενέργειες που έχουν γίνει.Μενού λειτουργιών ευκαιρίας


Από το μενού λειτουργών στο επάνω μέρος της ευκαιρίας, κάνετε τα εξής:


Αποθήκευση / Αποθήκευση και κλείσιμο

Αποθηκεύετε την ευκαιρία

Διαγράφετε την ευκαιρία

Προβολή αναφοράς της ευκαιρίας

Εάν υπάρχει συνδεδεμένο μητρώο και πρόσωπο στο οποίο να αφορά η ευκαιρία, τότε μπορείτε με ένα κλικ να αποστείλετε SMS προς το πρόσωπο αυτό, δημιουργώντας αυτόματα μια νέα επικοινωνία

Εάν υπάρχει συνδεδεμένο μητρώο και πρόσωπο στο οποίο να αφορά η ευκαιρία, τότε μπορείτε με ένα κλικ να αποστείλετε email προς το πρόσωπο αυτό, δημιουργώντας αυτόματα μια νέα επικοινωνία

Άγκιστρο για να εκτελέσετε drag-n-drop της ευκαιρίας και να την μεταφέρεται σε σχετικό παράθυρο.

Προβολή

Από το μενού προβολής, μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο των σχετικών με αυτά που σχετίζονται με την ευκαιρία

Στο μενού με τις λειτουργίες στο επάνω μέρος της ευκαιρίας, μπορεί να εμφανιστεί η επιλογή .

Αυτό σημαίνει πως η ευκαιρία ανήκει σε κάποια καμπάνια και κάνοντας κλικ επάνω στο κουμπί, θα ανοίξει η καμπάνια αυτή.