Αλλαγή ημερομηνίας συστήματος

Με την εργασία αυτή αλλάζουμε την ημερομηνία εργασίας στην βάση δεδομένων.

Με βάση την ημερομηνία που δηλώνει ο χρήστης γίνεται και η επιλογή της χρήσης στην οποία θα εργαστεί.


Μετά την επιλογή της νέας ημερομηνίας, το σύστημα ενεργοποιεί τη χρήση που περιέχει αυτή την ημερομηνία.