1. Συνοπτικά


Από την έκδοση 167 και μετά, μπορείτε να εγκαταστήσετε το ArgusERP σε οποιονδήποτε φάκελο θέλετε, είτε πρόκειται για εγκατάσταση σε terminal server, είτε πρόκειται για εγκατάσταση σε σταθμούς εργασίας σε τοπικό δίκτυο.


Έτσι,

1.1 Μπορείτε να δημιουργήσετε τον φάκελο που θα περιέχει τα αρχεία εγκατάστασης του Argus, μέσα από τον οποίο θα ανοίγετε το [.mde] αρχείο.

Σημείωση: Για φορείς που έχουν πολλές βάσεις Argus, όπως στην περίπτωση χρήσης των terminal servers, προτείνουμε την εξής δομή, πού έχει τακτοποιημένα τα αρχεία.

       Στο c:\ (ή οποιονδήποτε άλλο δίσκο), να υπάρχει φάκελος ArgusClients που μέσα σε αυτόν να υπάρχει φάκελος με το όνομα της βάσης

               και υποφάκελος σε κάθε βάση με όνομα Argus που θα περιέχει τα αρχεία εγκατάστασης και από τον οποίο θα εκτελείται το .mde

       Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε terminal server, και αφού όλοι οι χρήστες θα εκτελούν το πρόγραμμα από τον ίδιο φάκελο, θα μπορούσαν οι κοινόχρηστοι φάκελοι να περιέχονται στον πρώτο, έτσι ώστε να υπάρχει

               υποφάκελος shared που θα περιέχει

                       υποφάκελο CreateForms με τα πρότυπα έντυπα, συμφωνητικά, αρχεία word,

                       υποφάκελο Forms με τις φόρμες παραστατικών, τιμολογίων

                       υποφάκελο Setup με τα κοινόχρηστα αρχεία που ενημερώνονται με updates και αντιγράφονται στη θέση εγκατάστασης.

Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται terminal server, οι κοινόχρηστοι φάκελοι θα είναι σε μια θέση δικτύου, προσβάσιμη από όλους τους χρήστες.

Στον φάκελο με τα αρχεία εγκατάστασης καθώς και στους κοινόχρηστους, θα πρέπει οι χρήστες να έχουν δικαιώματα εγγραφής/ανάγνωσης.


1.2  Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει ο φάκελος c:\Program Files\Argus\tools στον οποίο θα υπάρχει ένα αρχείο (AccessDotNetCom###.dll) που θα ενημερώνεται αυτόματα.
Διαδικασία για τη μετεγκατάσταση του Argus σε νέο φάκελο επιλογής σας


Για να μετεγκαταστήσετε το Argus σε νέο φάκελο, θα πρέπει να κάνετε τα εξής:


Πριν εκτελέσετε την αναβάθμιση σε νέα έκδοση 167 ή μεγαλύτερη, την πρώτη φορά πριν την μετεγκατάσταση και για μία φορά μόνο


1. Εκτέλεση του παραπάνω βήματος (1.1, 1.2).

2. Αντιγράφετε τα αρχεία της συγκεκριμένης βάσης/argus από την κοινόχρηστη θέση, στη νέα θέση εγκατάστασης των αρχείων της εφαρμογής.

3. Άνοιγμα του .mde από τη νέα θέση εγκατάστασης (αγνοώντας τα όποια μηνύματα σφάλματος περί μη εύρεσης αρχείου)

4. Από το μενού [Εργαλεία -> Γενικές Παράμετροι -> Path Συστήματος], ανοίγετε την φόρμα διαχείρισης των path και συμπληρώνετε/ενημερώνετε:

       

(α) Θέση προτύπων αρχείων MS-Word

Ο κοινόχρηστος φάκελος με τα πρότυπα αρχεία, έντυπα word, κτλ

(β) Θέση φορμών εκτύπωσης παραστατικών

Ο κοινόχρηστος φάκελος με τις φόρμες παραστατικών, τιμολογίων

(γ) Θέση νέας έκδοσης εφαρμογής

Ο κοινόχρηστος φάκελος με τα αρχεία εγκατάστασης

(δ) Θέση τοπικής εγκατάστασης της εφαρμογής (προεπιλογή C:\program files\Argus)

Η νέα θέση από την οποία θα εκτελείται η εφαρμογή Argus και έχετε επιλέξει από το παραπάνω βήμα. Εάν το αφήστε κενό, από προεπιλογή θα χρησιμοποιείται το c:\Program Files\Argus


5. Από τα αρχεία αναβάθμισης της έκδοσης SQL Server 2008-2019\Setup\ αντιγράφετε το αρχείο ArgusClientVersionSetupNet.exe στον ριζικό φάκελο της θέσης τοπικής εγκατάστασης (δ) αλλά και στον ριζικό φάκελο της κοινόχρηστης θέσης νέας έκδοσης εφαρμογής (γ).Εκτέλεση της αναβάθμισης


Εκτελείτε κανονικά την αναβάθμιση του προγράμματος, ακολουθώντας την διαδικασία που προβλέπεται.

Το πρόγραμμα θα αναβαθμίσει τη βάση και τα αρχεία εγκατάστασης, στη νέα θέση εγκατάστασης και τη κοινόχρηστη θέση, χωρίς να επηρεάσει άλλες παράλληλες εγκαταστάσεις.


Μετά την πρώτη εκτέλεση και ενεργοποίηση του Argus, θα ζητηθεί να γίνει registration για το accessdotnetcomm.dll. Το κάνετε μία φορά και δεν θα ξαναζητηθεί, είτε σε terminal server είτε στον σταθμό εργασίας.