Για την διασύνδεση του ArgusERP με το BigBlueButton, θα πρέπει να κάνετε τα εξής:


Να ανακτήσετε το token (secret) που θα εισάγετε στις παραμέτρους του παρόχου, παράλληλα με το url του server.


Για να το κάνετε αυτό, από command prompt της κονσόλας του BBB server εκτελείτε την εντολή:


$ bbb-conf --secret


Επιπλέον, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τα Web Hooks, εκτελώντας την παρακάτω εντολή από το command prompt:


$ sudo apt-get install bbb-webhooksΣτο Περιβάλλον του SharpCRM, στο μενού [Εργαλεία] \ [Παράμετροι] \ [eLearning] \ [ Διαχείριση παρόχων elearning], ανοίγετε την φόρμα διαχείρισης των παρόχων.

Δημιουργείτε μια νέα εγγραφή και εισάγετε:

Όνομα / Περιγραφή

Το όνομα του παρόχου έτσι ώστε να τον αναγνωρίζετε στις υπόλοιπες φόρμες και λειτουργίες της εφαρμογής

Τύπος

Επιλέγετε τον τύπο του παρόχου (BigBLueButton).


Σε περίπτωση που διαθέτετε πολλούς servers και θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη λειτουργία αυτόματης επιλογής server, επιλέγετε BigBlueButton Balancer. Σε αυτή τη περίπτωση, θα ορίσετε έναν γονικό big blue button server (χωρίς παραμέτρους token και διεύθυνσης url) και σε όλους τους υπόλοιπους servers που θα ορίσετε, θα θέσετε ως Γονικό Πάροχο αυτόν.

Γονικός πάροχος

Εάν υλοποιείτε διαδικασία με BigBlueButton Balancer , τότε επιλέγετε τον γονικό πάροχο (από τους ήδη καταχωρημένους παρόχους) τον οποίο και θα χρησιμοποιείτε ως balancer

Διεύθυνση url

Εισάγετε την διεύθυνση url του big blue button server

Token

Εισάγετε τον κωδικό του secret