Μορφές - Χαρακτηρισμοί Πρωτοκόλλου


Στην φόρμα διαχείρισης των μορφών πρωτοκόλλου, εισάγετε τις μορφές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και να έχετε διαθέσιμους κατά την λήψη πρωτοκόλλων.Αυτές οι μορφές χρησιμοποιούνται για την μορφοποίηση του πρωτοκόλλου.
Στην φόρμα διαχείρισης εισάγετε τα πεδία:

Κωδικός

Ο κωδικός της μορφής. Αυτός θα χρησιμοποιηθεί και ως μεταβλητή [TypeDetCode] κατά την μορφοποίηση του πρωτοκόλλου

Περιγραφή

Το όνομα της μορφής