Δημιουργία επιχειρησιακού ΙΕΚ


Δημιουργία περιεχομένουΓια να δημιουργήσετε ένα επιχειρησιακό τύπου ΙΕΚ, θα πρέπει να κάνετε τα εξής:


  1. Να δημιουργήσετε ένα νέο επιχειρησιακό, με τη γνωστή διαδικασία, αντιγράφοντας κάποιο άλλο τόπου Voucher.
    1. Στις παραμέτρους του επιχειρησιακού, θα πρέπει να επιλέξετε ως είδος το ΙΕΚ και θα πρέπει να είναι τσεκαρισμένα τα πεδία Η κατάρτιση οδηγεί σε πιστοποίηση, Voucher και Αυτόματος Υπολογισμός Βαθμού.
  2. Να ανοίξετε την φόρμα διαχείρισης περιεχομένου κατάρτισης για ΙΕΚ και στο επιχειρησιακό που δημιουργήσατε, να
    1. Εισάγετε περιόδους κατάρτισης (με Σειρά 1 και κωδικό Α για το πρώτο εξάμηνο (μαζί με μία περιγραφή), σειρά 2 και κωδικό Β για το δεύτερο εξάμηνο, κ.ο.κ) μαζί με τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης.


2. Να εισάγετε ειδικότητες. Σε κάθε ειδικότητα, θα πρέπει να συνδέσετε ένα ή περισσότερα είδη που θα τιμολογούνται, επιλέγοντάς τα από τα είδη εμπορικής διαχείρισης που έχετε παραμετροποιήσει.


       3. Για κάθε ειδικότητα και αφού την επιλέξετε, θα εισάγετε το περιεχόμενό της στην καρτέλα Περιεχόμενο ανά ειδικότητα.

Για τα μαθήματα, εισάγετε των κωδικό, το Μάθημα, τις ώρες θεωρίας και/ή πρακτικής, το όριο απουσιών μαθήματος (% ή σε αριθμητικά) και τον βαθμό (βάση πιστοποίησης) του μαθήματος.

Για κάθε μάθημα, εισάγετε το περιεχόμενό του:

Τον κωδικό, το περιεχόμενο μαθήματος, τσεκάρετε εάν γίνεται σε επιχείρηση, τις ώρες θεωρίας ή πρακτικής και επιλέγετε το εξάμηνο στο οποίο υπάγεται.4. Στην καρτέλα '"Είδη εισόδου - Δικαιολογητικά" μπορείτε να ορίσετε τα δικαιολογητικά έγγραφα που θα πρέπει να έχει κάθε σπουδαστής κατά την εγγραφή του ή την μετεγγραφή του. Έτσι, στην ομάδα καταρτιζομένων μπορείτε να διατηρείτε ένα check-list των δικαιολογητικών κάθε καταρτιζομένου.

Σημείωση: Μπορείτε να εισάγετε τα πρότυπα δικαιολογητικά αυτόματα, κάνοντας κλικ στο κουμπί "Εισαγωγή αρχικών τιμών σε είδη εισόδου και δικαιολογητικά" στην καρτέλα "Αρχικές Τιμές".5. Στην καρτέλα "Είδη Εξετάσεων" να ορίσετε τα δύο είδη των εξετάσεων του ΙΕΚ, την πρόοδο και την τελική εξέταση. Για την πρόοδο, θα χρησιμοποιήσετε τον κωδικό ΠΡ και θα εισάγετε ως συμμετοχή (%) στον τελικό βαθμό το 40, και για τις τελικές εξετάσεις, θα χρησιμοποιήσετε τον κωδικό ΕΞ και θα εισάγετε ως συμμετοχή τον βαθμό 60.


Άνοιγμα προγραμμάτων


Αφού μεταβείτε στην διαχείριση προγραμμάτων και επιλέξετε το επιχειρησιακό, θα πρέπει να κάνετε τα εξής:


Να δημιουργήσετε υποέργα:

Κάθε υποέργο μέσα στο επιχειρησιακό είναι και ένα εξάμηνο του τμήματος. Έτσι, κάθε υποέργο θα πρέπει να το συνδέσετε και με την αντίστοιχη περίοδο υλοποίησης.

Σημείωση: Εάν θέλετε,μπορείτε να παραμετροποιήσετε τους τίτλους του επιχειρησιακού έτσι ώστε τα 'υποέργα' να ονομάζονται 'Εξάμηνα', τα 'Προγράμματα' να ονομάζονται ΄Τμήματα-Ειδικότητες΄ κτλ.


Σε κάθε εξάμηνο (υποέργο), θα εισάγετε τα προγράμματα. Κάθε πρόγραμμα θα είναι και ένα τμήμα.

Εισάγετε τον κωδικό του τμήματος για να το αναγνωρίζετε εύκολα, τον σύντομο τίτλο, και το συνδέετε με μία ειδικότητα. Θα πρέπει επίσης να εισάγετε τον πλήρη τίτλο του τμήματος καθώς επίσης να επιλέξετε και το παράρτημα υλοποίησης.Κάθε πρόγραμμα (τμήμα) έχει μία φάση και μία δράση, Εκεί θα πρέπει να εισάγετε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της δράσης και της φάσης.  Σημείωση: Εάν επιλέξετε τον χώρο υλοποίησης στην δράση και σε αυτόν τον χώρο έχετε ορίσει αίθουσες, αυτές θα είναι επιλέξιμες κατά τον προγραμματισμό του ωρολογίου προγράμματος.


Στην καρτέλα της φάσης, ανοίγετε τις ομάδες καταρτιζομένων, εκπαιδευτών και εταιριών και συμπληρώνετε αντίστοιχα επιλέγοντας από τα μητρώα.


Αυτόματη καταχώρηση περιεχομένου ειδικότητας


Ανοίγοντας την φόρμα διαχείρισης περιεχομένου, θα βρείτε το κουμπί .

Πατώντας το, το πρόγραμμα θα αναζητήσει το περιεχόμενο της ειδικότητας όπως το έχετε ορίσει παραπάνω και για την περίοδο υλοποίησης που προγραμματίζετε, θα αναπτύξει τα μαθήματα που εντάσσονται στην περίοδο αυτή, με το περιεχόμενο που έχει το καθένα. Συνδέστε τους εκπαιδευτές με το κάθε μάθημα.
Προγραμματισμός ωρολογίου


Ακολουθήστε τις οδηγίες εισαγωγής ωρολογίου προγράμματος για ΙΕΚ (πρότυπη εβδομάδα)