Πεδία συγχώνευσης επικοινωνιών


Τα παρακάτω πεδία συγχώνευσης επικοινωνιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο θέμα και στο περιεχόμενο του email, έτσι ώστε κατά την αποστολή της επικοινωνίας, να αντικατασταθούν από πληροφορίες του παραλήπτη και η επικοινωνία να γίνει προσωποποιημένη.


Η χρήση των πεδίων γίνεται ως εξής:


{MERGEFIELD ονομαπεδίου} π.χ. {MERGEFIELD personname}Πεδία:

Εκδηλώσεις

{MERGEFIELD eventdate}

Ημερομηνία εκδήλωσης (σε μορφή ηη/μμ/εεεε)

{MERGEFIELD eventdateyyyymmdd}

Ημερομηνία εκδήλωσης (σε μορφή εεεε-μμ-ηη)

{MERGEFIELD eventlongdate}

Ημερομηνία εκδήλωσης (σε μορφή ηη μμμ εεεε)

{MERGEFIELD eventtime}

Ώρα εκδήλωσης σε μορφή ΩΩ:λλ

{MERGEFIELD webinarurl}

Το url του webinar που έχει ορισθεί στην εκδήλωση

{MERGEFIELD eventduration}

Η διάρκεια της εκδήλωσης

{MERGEFIELD eventattedancebefore}

Προέλευση στην εκδήλωση (σε λεπτά)

{MERGEFIELD eventattedancetime}

Προέλευση στην εκδήλωση (σε ώρα)

{MERGEFIELD eventaddress}

Διεύθυνση εκδήλωσης

{MERGEFIELD eventcity}

Πόλη εκδήλωσης

{MERGEFIELD eventpostalcode}

Ταχ. Κώδικας εκδήλωσης

{MERGEFIELD eventcountry}

Χώρα εκδήλωσης

{MERGEFIELD eventimageurl}

url εικόνας εκδήλωσης

{MERGEFIELD eventplaceinfo}

Χώρος εκδήλωσης

{MERGEFIELD eventplaceurl}

ιστοσελίδα χώρου εκδήλωσης

{MERGEFIELD eventplacetel}

Τηλέφωνο χώρου εκδήλωσης

{MERGEFIELD eventsubject}

Θέμα εκδήλωσης

{MERGEFIELD eventtitle}

Τίτλος εκδήλωσης

{MERGEFIELD eventid}

ID εκδήλωσης

{MERGEFIELD eventculture}

Κωδικός γλώσσας εκδήλωσης

{MERGEFIELD eventpublicurl}

Δημόσιο url της εκδήλωσης

{MERGEFIELD eventmemberurl}

Προσωποποιημένο url της εκδήλωσης (μέλους)Χρήστης/Λογαριασμός

{MERGEFIELD personname}

Ονοματεπώνυμο παραλήπτη

{MERGEFIELD mobilenumber}

Αριθμός κινητού παραλήπτη

{MERGEFIELD emailaddress}

Διεύθυνση email παραλήπτη

{MERGEFIELD jcaccountusername}

Όνομα λογαριασμού (username) του χρήστη στο argus web

{MERGEFIELD jcaccountpassword}

Κωδικός λογαριασμού (password) του χρήστη στο argus web

{MERGEFIELD jcaccountstatus}

Η κατάσταση του λογαριασμού του χρήστη (LockedOut, Not Approved,Active)

{MERGEFIELD jcaccount-setpassword-trainee}

Το url ( σελίδα) ορισμού κωδικού του χρήστη (καταρτιζόμενου) έτσι όπως διαμορφώνεται βάσει της παραμέτρου (ορισμός password) στις παραμέτρους του CRM

{MERGEFIELD jcaccount-setpassword-trainer}

Το url ( σελίδα) ορισμού κωδικού του χρήστη (εκπαιδευτή) έτσι όπως διαμορφώνεται βάσει της παραμέτρου (ορισμός password) στις παραμέτρους του CRM

{MERGEFIELD jcaccount-setpassword-customer}

Το url ( σελίδα) ορισμού κωδικού του χρήστη (συναλλασσόμενου) έτσι όπως διαμορφώνεται βάσει της παραμέτρου (ορισμός password) στις παραμέτρους του CRM

{MERGEFIELD progrrespname}

Το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου προγράμματος στο οποίο ανήκει ο καταρτιζόμενος

{MERGEFIELD progrrespphones}

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας του υπευθύνου προγράμματος στο οποίο ανήκει ο καταρτιζόμενος

{MERGEFIELD progrrespemail}

Το email του υπευθύνου προγράμματος στο οποίο ανήκει ο καταρτιζόμενος

{MERGEFIELD elearningusername}

Το username τηλεκατάρτισης του παραλήπτη (καταρτιζόμενου/εκπαιδευτή) όταν η επικοινωνία αφορά σε αποστολή στοιχείων eLearning

{MERGEFIELD elearningpassword}

Το password τηλεκατάρτισης του παραλήπτη (καταρτιζόμενου/εκπαιδευτή) όταν η επικοινωνία αφορά σε αποστολή στοιχείων eLearningΑιτήσεις υποψηφίων μέσω argus web

{MERGEFIELD surveyanswerdetanswerdate}

Η ημερομηνία υποβολή της αίτησης (σε μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ)

{MERGEFIELD surveyanswerdetapplicationcode}

Ο κωδικός (ΚΑΥΑΣ) της αίτησης

{MERGEFIELD surveyanswerdetlastname}

Το επώνυμο του αιτούντα όπως καταχωρήθηκε στην αίτηση

{MERGEFIELD surveyanswerdetfirstname}

Το όνομα του αιτούντα όπως καταχωρήθηκε στην αίτηση

{MERGEFIELD surveyanswerdetfathername}

Το πατρώνυμο του αιτούντα όπως καταχωρήθηκε στην αίτηση

{MERGEFIELD surveyanswerdetmothername}

Το μητρώνυμο του αιτούντα όπως καταχωρήθηκε στην αίτηση

{MERGEFIELD surveyanswerdetemailaddress}

Η διεύθυνση email του αιτούντα όπως καταχωρήθηκε στην αίτηση

{MERGEFIELD surveyanswerdetmobilenumber}

Ο αριθμός κινητού του αιτούντα όπως καταχωρήθηκε στην αίτηση

{MERGEFIELD surveyanswerdetafm}

Το ΑΦΜ του αιτούντα όπως καταχωρήθηκε στην αίτηση

{MERGEFIELD surveyanswerdetamka}

Το ΑΜΚΑ του αιτούντα όπως καταχωρήθηκε στην αίτηση

{MERGEFIELD surveyanswersubject}

Το θέμα της αίτησης όπως ορίστηκε στις παραμέτρους της

{MERGEFIELD surveyanswerdescription}

Η περιγραφή της αίτησης όπως ορίστηκε στις παραμέτρους της

{MERGEFIELD surveyanswerdetretrievecode}

Η κωδικοποιημένη παράμετρος στο url για την ανάκτηση της αίτησης

{MERGEFIELD surveyanswerapplicationlinkforrecipientemail}

Url που περιέχει το link της αίτησης μαζί με την κωδικοποιημένη παράμετρο ανάκτησης και ανοίγματος της αίτησης