Γενικά


Το SharpCRM είναι ένα σύνθετο λογισμικό που περιλαμβάνει CRM και Διαχείριση έργων (Project management). Το SharpCRM αποτελεί την μοναδική σουίτα Customer Relationship Management εξειδικευμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες ενός σύγχρονου φορέα εκπαίδευσης. To SharpCRM δημιουργήθηκε, ύστερα από ένα χρονικό διάστημα αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με μια σειρά από ΚΕΚ και ΙΕΚ, καταγράφοντας, ιεραρχώντας και αξιολογώντας τις πραγματικές ανάγκες τους.


Η ανάπτυξη του εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια προσφοράς εξατομικευμένων και εξειδικευμένων και εξειδικευμένες λύσεων στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της κατάρτισης στην Ελλάδα. Δρα είτε ανεξάρτητα είτε διαλειτουργικά με το Argus ERP. Στην δεύτερη περίπτωση, επεκτείνει τις δυνατότητες του εσωτερικού μηχανισμού έργων του Argus και αξιοποιεί τα μητρώα συναλλασσομένων, εταιριών, καταρτιζομένων και εκπαιδευτών, συνδέοντάς τα με τα σχετιζόμενα έγγραφα, εργασίες, projects, καμπάνιες, ευκαιρίες κλπ προσφέροντας ένα μεγάλο εύρος αυτοματοποιημένων λειτουργιών.Επεξήγηση κοινών εικονιδίων:


Προβολή  / απόκρυψη φίλτρου

Το φίλτρο εφαρμογής μπορεί να εμφανίζεται ή όχι στο κεντρικό παράθυρο των εφαρμογών του CRM τμήματος της σουίτας.

Καθαρισμός φίλτρου

Θέλοντας να καθαρίσει τα κριτήρια αναζήτησης, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει καθαρισμό φίλτρου.

Εφαρμογή φίλτρου

Το φίλτρο είναι μια παραμετρική μηχανή αναζήτησης. Ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζητήσεις βάση ενός ή περισσότερων κριτηρίων. Στην περίπτωση που δεν ορίσει κάποια κριτήρια εντός του φίλτρου για την αναζήτηση και κάνει κλικ στην εφαρμογή φίλτρου, ο χρήστης θα προβάλει ολόκληρο το μητρώο που τον ενδιαφέρει.

 Δημιουργία αναφοράς

Ο χρήστης μπορεί να προβάλει αναλυτικά σε ένα έγγραφο τις πληροφορίες που εμπεριέχονται εντός της ενέργειας. Αφού επιλέξει αναφορά, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε ένα εύρος επιλογών (πηγή προέλευσης, κάτοχο, τμήμα ή ειδικές).

 Προσθήκη νέου

Οποτεδήποτε συναντήσει αυτό το εικονίδιο ο χρήστης, μπορεί να δημιουργεί μια νέα παράμετρο. Για παράδειγμα, βρισκόμενος στις εργασίες, μπορεί να δημιουργήσει μια νέα εργασία (και κατά αντιστοιχία, για ευκαιρίες, καμπάνιες, ομάδες – στόχους και επικοινωνίες).

 Επεξεργασία εγγραφής

Έχοντας επιλέξει μια παράμετρο και κάνοντας κλικ στο εικονίδιο αυτό, ο χρήστης μπορεί να προβάλει όλες τα δεδομένα που σχετίζονται με την εγγραφή που επεξεργάζεται και να τα επεξεργαστεί

Αποθήκευση

Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την εγγραφή που επεξεργάζεται. Προτείνεται στους χρήστες να κάνουν συχνά αποθήκευση όπως και πριν από την περαιτέρω επεξεργασία της εγγραφής τους.

Αποθήκευση και κλείσιμο παραθύρου

Ο χρήστης μπορεί αυτόματα να αποθηκεύσει την εγγραφή που επεξεργάζεται και να κλείσει το υφιστάμενο παράθυρο.

 Διαγραφή εγγραφής

Επιλέγοντας μια εγγραφή από την λίστα ή βρισκόμενος εντός της εγγραφής, ο χρήστης μπορεί να την διαγράψει. Στην πρώτη περίπτωση εμφανίζεται ένα εικονίδιο επιβεβαίωσης.

 Περιοδικότητα εργασίας

Η περιοδικότητα αναφέρεται σε νέες εργασίες. Ο χρήστης ορίζει παραμέτρους όπως έναρξη, λήξη, περίοδος επανάληψης, κτλ

 Μητρώο

Τα μητρώα αναφέρονται σε συναλλασσόμενους, εταιρείες, εκπαιδευτές ή καταρτιζόμενους. Αποτελούνται από εγγραφές και στην περίπτωση που ο χρήστης χρησιμοποιεί το ArgusERP# η/και την Πυξίδα Απασχόλησης, τα μητρώα ανανεώνονται αυτόματα.

Άγκιστρο

Με το άγκιστρο, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την εγγραφή (μητρώο, ευκαιρία, αρχείο, κτλ) και να κάνει χρήστη του drag-n-drop ώστε να τραβήξει και να την σύρει όπου πρέπει.

Αποστολή SMS

Δημιουργία επικοινωνίας τύπου SMS

Αποστολή Email

Δημιουργία επικοινωνίας τύπου Email