Καταστάσεις


Οι «Καταστάσεις» Εκπαιδευτών αφορούν καταλόγους οι οποίοι υπακούν στα φίλτρα που έχει ορίσει ο χρήστης.

  • Καταστάσεις  εκπαιδευτών/Στελεχών


Αφού καταχωρήσουμε τις επιθυμητές τιμές στη φόρμα των φίλτρων, ο συνδυασμός των τιμών αυτών θα οδηγήσει στην εμφάνιση της λίστας στην οθόνη με δύο τρόπους


  •  Εξαγωγή αναφοράς και δυνατότητα αποθήκευσης στην επιθυμητή μορφή  •   Εξαγωγή αποτελεσμάτων χρήσης του φίλτρου σε φύλλα Excel  και δυνατότητα αποθήκευσης στην μορφή αυτή