Λειτουργία φίλτρων

Για την βέλτιστη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, η εφαρμογή υποστηρίζει λειτουργίες εφαρμογής φίλτρων.

Η εφαρμογή φίλτρων σε μια φόρμα γίνεται με δύο μεθόδους:  

Σελίδα φίλτρου: Στις φόρμες που αφορούν αρχεία με μεγάλο αριθμό εγγραφών εμφανίζεται μια πρόσθετη σελίδα με τίτλο είτε «Φίλτρο – εύρεση» είτε απλά «Φίλτρο». Σ’ αυτήν περιλαμβάνονται όλα τα βασικά πεδία με τα οποία συνήθως γίνεται εύρεση.

Ο χρήστης μπορεί να εισάγει σε κάποια από αυτά τις τιμές που επιθυμεί και στη συνέχεια με την χρήση του πλήκτρου «Εφαρμογή φίλτρου» να ζητήσει από την φόρμα την εμφάνιση μόνο των εγγραφών που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Με τον τρόπο αυτό και με διαδοχική βελτίωση των περιορισμών και εφαρμογής του φίλτρου επιτυγχάνεται ο περιορισμός των εγγραφών α’ αυτές που τον ενδιαφέρουν.


Μενού φίλτρου: Σε όλες τις φόρμες με την χρήση του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού πάνω σε κάποιο πεδίο εμφανίζεται ένα μενού που μια από τις επιλογές του είναι «Φίλτρο» όπως εμφανίζεται στην εικόνα που ακολουθεί.

Στο πεδίο «Φίλτρο για» μπορείτε να εισάγετε το φίλτρο που επιθυμείτε για το συγκεκριμένο πεδίο.

Με την επιλογή «Φιλτράρισμα με βάση την επιλογή» εφαρμόζεται αυτόματα σαν φίλτρο η τιμή του πεδίου. Αν π.χ. το πεδίο είναι η «Πόλη» και έχει την τιμή «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» θα επιλεγούν μόνο οι εγγραφές που έχουν την τιμή αυτή.

Με την επιλογή «Φιλτράρισμα εκτός της επιλογής» επιτυγχάνεται το αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή επιλέγονται μόνο οι εγγραφές που δεν έχουν την τιμή αυτή.

Με την επιλογή «Κατάργηση φίλτρου / ταξινόμησης» καταργούνται όλα τα φίλτρα που διαδοχικά δόθηκαν και εμφανίζονται όλες οι εγγραφές.

Για την αποτελεσματικότερη εισαγωγή των φίλτρων είναι ιδιαίτερα σημαντικά τα ακόλουθα:

Η σύνταξη που χρησιμοποιείται είναι αυτή της SQL με την χρήση των χαρακτήρων %,*,>,<,=,Like, not, and, or κλπ.


Για παράδειγμα, σε πεδίο κειμένου δίνεται το φίλτρο:

  • «ΚΑΡΑΠΑΝΑ*» με στόχο να επιλεγούν οι εγγραφές που αρχίζουν από «ΚΑΡΑΠΑΝΑ»
  • «*ΚΩΣΤΑ» με στόχο να επιλεγούν οι εγγραφές που τελειώνουν σε «ΚΩΣΤΑ»
  • «*ΑΤΡ*» με στόχο να επιλεγούν οι εγγραφές που περιέχουν τη λέξη «ΑΤΡ»
  • «ΚΑΡΑΠΑΝΑ* or ΠΑΠΑΝΑ*» με στόχο να επιλεγούν οι εγγραφές που πληρούν και τις δύο προϋποθέσεις.


Αντίστοιχα σε αριθμητικά πεδία:

  • « >156 or <=257 » ή
  • « in (1,4,5) » ή
  • « (>155 and <=170) or (>=190 and <=200) »


Σε πεδία ημερομηνιών:

  • « >=15/5/2001 and <=20/6/2001 »

και ούτω καθ’ εξής.