Παραμετροποίηση παρόχων / λογαριασμών e-Mail


Στην φόρμα διαχείρισης παρόχων/λογαριασμών email, δημιουργείτε λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τους οποίους χρησιμοποιείτε για την αποστολή email σε μητρώα, ομάδες στόχους, κτλ..Για κάθε λογαριασμό email, καταχωρείτε τα παρακάτω στοιχεία:


Όνομα λογαριασμού

Το όνομα (περιγραφή) του λογαριασμού που δημιουργείτε προκειμένου να τον αναγνωρίζετε στην επιλογή σας

Όνομα χρήστη (username)

Το όνομα χρήστη (username) του λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Κωδικός χρήστη (password)

Ο κωδικός χρήστη (password) του λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Όνομα αποστολέα

Το όνομα του αποστολέα που θα φαίνεται στον παραλήπτη των μηνυμάτων από τον λογαριασμό

Διεύθυνση email αποστολέα

Η διεύθυνση email του λογαριασμού που επεξεργάζεστε

IP ή όνομα SMTP Server

Το host name ή η διεύθυνση IP του SMTP server που θα χρησιμοποιηθεί για την εξερχόμενη αλληλογραφία του λογαριασμού

SMTP Server Port

Το port του SMTP server που θα χρησιμοποιηθεί για τον λογαριασμό (προεπιλογή είναι το 25)

Χρήστη SSL

Εάν τσεκαριστεί, για την πιστοποίηση του χρήστη στον server και την αποστολή θα χρησιμοποιηθεί το SSL πρωτόκολλο

SMTP Time Out

Ο χρόνος (σε δευτερόλεπτα) που η προσπάθεια σύνδεσης με τον SMTP server θα θεωρηθεί ότι έχει λήξει (timeout),

SMTP Default Credentials

Επιλέγετε το τσεκ εάν ο mail server απαιτεί από τον client να κάνει πιστοποίηση (authentication) πριν από την αποστολή μηνύματος

Non-Default Credentials Username

Εάν χρειάζονται διαφορετικά credentials για την πιστοποίηση του χρήστη πριν από την αποστολή, εδώ εισάγετε το όνομα χρήστη (username)

Non-Default Credentials Password

Εάν χρειάζονται διαφορετικά credentials για την πιστοποίηση του χρήστη πριν από την αποστολή, εδώ εισάγετε τον κωδικό χρήστη (password)


Εφόσον δημιουργήσετε κάποιον λογαριασμό και εισάγετε τα απαραίτητα στοιχεία, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος Ρυθμίσεων Λογαριασμού ..." έτσι ώστε να γίνει προσπάθεια αποστολής ενός δοκιμαστικού μηνύματος από τον δεδομένο λογαριασμό προς την ίδια την διεύθυνση του δεδομένου λογαριασμού. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να προσαρμόσετε τις παραμέτρους και να ελέγξετε ότι ο λογαριασμός αποστέλλει μηνύματα επιτυχώς.