Στην διαχείριση παρόχων eLearing, ορίζετε τους παρόχους τηλεκατάρτισης (σύγχρονης και ασύγχρονης) που θα χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα κατάρτισης.

Συγκεκριμένα, ορίζουμε τις εξής παραμέτρους:


Όνομα / Περιγραφή

Το όνομα που θα εμφανίζεται στις αντίστοιχες επιλογές παρόχων, στις καρτέλες παραμετροποίησης των προγραμμάτων

Τύπος

Ο τύπος του παρόχου τηλεκατάρτισης (όπως moodle, big blue button, zoom, κ.α.)

Γονικός Πάροχος

Σε τύπο παρόχου BigBlueButton, είναι δυνατόν να ορισθεί ένας γονικός πάροχος Big Blue Button, τον οποίο θα χρησιμοποιούν άλλοι πάροχοι BBB έτσι ώστε αυτόματα το σύστημα να επιλέγει τον διαθέσιμο (αυτόν με τον λιγότερο φόρτο συμμετεχόντων κάθε φορά).

Διεύθυνση URL

Η διεύθυνση url του παρόχου

Token

Το αλφαριθμητικό token που χρησιμοποιεί ο πάροχος για την διασύνδεση και αυθεντικοποίηση των κλήσεων (web api calls)

Auto Login Token

Σε τύπο παρόχου moodle, ορίζεται το αλφαριθμητικό token που χρησιμοποιείται για την λειτουργία του auto login και της αυτόματης μετάβασης του χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης.

Service name

Κατά περίπτωση (όπως σε πάροχο moodle), ορίζεται το όνομα του web service που χρησιμοποιείται για την διασύνδεση

Τελευταίος Συγχρονισμός

Πληροφοριακό πεδίο που αναφέρει τον πιο πρόσφατο συγχρονισμό δεδομένων με τον πάροχο