Εισαγωγή Extrait (ΕΞΤΡΕ) κινήσεων πληρωμών


Έχοντας το ηλεκτρονικό αρχείο που παράγει η τράπεζα ως Extrait, και περιέχει τις κινήσεις πληρωμών του λογαριασμού,  μπορείτε να το εισάγετε στις κινήσεις πληρωμών και αυτόματα να γίνει ταυτοποίηση των κινήσεων (βάσει IBAN, ημερομηνίας αξίας, ποσού, κτλ) και έτσι να καταχωρηθεί ο αριθμός συναλλαγής και ημερομηνία αξίας σε κάθε πληρωμή.


Από την προβολή εντολών σε τράπεζα, κάνετε κλικ στο κουμπί 'Εισαγωγή Extrait'.

Εμφανίζεται η φόρμα διαχείρισης του extrait.


Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα Αρχείου' προκειμένου να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου ανοίγματος αρχείου.

Επιλέξτε την τράπεζα και το αρχείο XML (με βάση το πρότυπο ISO 20022SEPA) που έχετε εξάγει από το μηχανογραφικό σύστημα της τράπεζας και πατήστε ΟΚ.

 

Εφόσον το αρχείο είναι έγκυρο, θα αναγνωστεί και θα ανοίξει στην φόρμα διαχείρισης του extrait.


Στην φόρμα θα εμφανιστούν τα πληροφοριακά πεδία του extrait, όπως:

 • Λογαριασμός (για τον οποίο έχει εκδοθεί το extrait)
 • Περίοδος αναφοράς
 • ID
 • Συνδεδεμένος λογαριασμός (από αυτόν που έχετε εισάγει και παραμετροποιήσει στους λογαριασμούς τραπεζών αντίστοιχα)
 • Πλήθος χρηματοοικονομικών εγγραφών
 • Σύνολο (ποσό) των παραπάνω εγγραφών
 • Ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου στο μηχανογραφικό σύστημα της τράπεζας.


Παράλληλα, στον πίνακα των εγγραφών θα εμφανιστούν οι επιμέρους κινήσεις που περιέχει το extrait και για κάθε μία υπάρχουν στήλες (πεδία):

 • Κωδικός Αναφοράς Συναλλαγής
 • Ποσό
 • Ημερομηνία Εγγραφής
 • Ημερομηνία Αξίας
 • Αριθμός Συναλλαγής
 • IBAN (εφόσον το παρέχει ως πληροφορία η τράπεζα)
 • Παρατηρήσεις
 • Extra Παρατηρήσεις


Σημείωση:         1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα στο πάνω μέρος του πίνακα προκειμένου να αναζητήσετε εγγραφές.

               2. Εάν το ηλεκτρονικό αρχείο xml περιέχει περισσότερα από ένα statements, τότε θα δημιουργηθούν αντίστοιχα τόσες καρτέλες διαχείρισης στην παραπάνω οθόνη, όσες και τα statements αυτά. Την διαδικασία επεξεργασίας και εισαγωγής θα την εκτελέσετε σε κάθε καρτέλα/statement.


Επεξεργασία


Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Επεξεργασία', το πρόγραμμα θα αναζητήσει τις πληρωμές σε όλες τις εντολές που έχουν δημιουργηθεί και καταχωρηθεί στην διαχείριση τραπεζικών εντολών, τακτοποιώντας τις πληρωμές αυτές με αυτές του extrait, με τους παρακάτω τρόπους:

 • Λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία εγγραφής, το ποσό, τον λογαριασμό (IBAN δικαιούχου) και τον λογαριασμό (IBAN φορέα)
 • Εφόσον δεν υπάρχει IBAN δικαιούχου στο extrait, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία εγγραφής, το ποσό, τον λογαριασμό (IBAN φορέα) και το ονοματεπώνυμο που μπορεί να υπάρχει (σαν μέρος) στις παρατηρήσεις.


Εφόσον ταυτοποιηθούν οι εγγραφές, παίρνουν αριθμό status 11 ή 12 και γίνονται πράσινες. Σε περίπτωση σφάλματος ή μη ταυτοποίησης, παίρνουν αντίστοιχα χρώμα κόκκινο ή μωβ.


Εισαγωγή Statement


Μετά την διαδικασία επεξεργασίας, θα ενεργοποιηθεί το κουμπί 'Εισαγωγής Statement'.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί αυτό, θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου:

Εδώ επιλέγετε τον τρόπο ενημέρωσης των πεδίων 'αριθμός συναλλαγής' και 'ημερομηνία αξίας' των ταυτοποιημένων πληρωμών.

 • Εισαγωγή / Ενημέρωση όλων των εγγραφών: Θα ενημερώσει τον αριθμό συναλλαγής και ημερομηνία αξίας όλων των ταυτοποιημένων πληρωμών, ανεξαρτήτως εάν αυτές οι πληρωμές έχουν ήδη συμπληρωμένα αυτά τα πεδία, είτε από προηγούμενη εισαγωγή, είτε από καταχώρηση με πληκτρολόγηση.
 • Ενημέρωση μόνο των εγγραφών με κενό αριθμό συναλλαγής και κενή ημερομηνία αξίας: Θα ενημερώσει των αριθμό συναλλαγής και την ημερομηνία αξίας, όλων των ταυτοποιημένων εγγραφών για τις οποίες και ο αριθμός συναλλαγής αλλά και η ημερομηνία αξίας είναι κενά.


Εισαγωγή αριθμών συναλλαγής σε εγγραφές που δεν βρέθηκαν


Σημείωση: Για όσες εγγραφές δεν έχετε αριθμό συναλλαγής ή δεν υπάρχει σε κάποιο extrait, μπορείτε εναλλακτικά στην φόρμα διαχείρισης της τραπεζικής εντολής, να ενημερώσετε αντίστοιχα τον αριθμό συναλλαγής και την ημερομηνία αξίας σε κάθε εγγραφή και να αποθηκεύσετε.