• Τρόποι πληρωμής

Στην σελίδα αυτή καταχωρούνται οι τρόποι με τους οποίους πληρώνεται ή πληρώνει η εταιρεία.

Για κάθε τρόπο πληρωμής καταχωρούνται:

  • Η περιγραφή
  • Αν δηλώνει εξόφληση
    • αν ο τρόπος πληρωμής είναι Μετρητοίς
    • αν είναι με Πιστωτική Κάρτα

Σημείωση: αν καμία από τις δύο παραπάνω παραμέτρους δεν είναι συμπληρωμένη, ο τρόπος πληρωμής θεωρείται Επί Πιστώσει.

  • Προεπιλεγμένο (μόνο ένας τρόπος πρέπει να είναι προεπιλεγμένος, και είναι αυτός που θα συμπληρώνεται αυτόματα σε κάθε συναλλασσόμενο που συναλλάσσεται με την εταιρεία με ιδιότητα που έχει χαρακτηριστικό Πελάτης ή Προμηθευτή.