Παράμετροι

Στις «Παραμέτρους» περιλαμβάνονται :

       Κατηγορίες συναλλασσομένων

       Επαγγέλματα

       Τρόποι πληρωμής

       Ορία ΚΕΠΥΟ

       Κατηγορίες προσωπικού