• Βεβαιώσεις αποδοχών

Επιλέγοντας το πεδίο «Βεβαιώσεις αποδοχών» έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε δύο είδη βεβαιώσεων:

       Βεβαιώσεις αποδοχών (πλήρης) η οποία περιλαμβάνει όλους τους συναλλασσόμενους

       Βεβαιώσεις αποδοχών (όχι καταρτιζόμενοι) η οποία δεν περιλαμβάνει τους καταρτιζόμενους για την περίπτωση που τους έχουν δοθεί οι βεβαιώσεις τους κατά την πληρωμή τους


Σημείωση:

Υπενθυμίζεται ότι οι βεβαιώσεις αποδοχών παράγονται με μορφή αρχείου word το οποίο μπορεί στη συνέχεια να μορφοποιηθεί περαιτέρω, να εκτυπωθεί και να αποθηκευθεί.