• Καταστάσεις αποδοχών

Επιλέγοντας το πεδίο «Καταστάσεις αποδοχών» έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε τρία είδη καταστάσεων:

       Κατάσταση αποδοχών (πλήρης) η οποία περιλαμβάνει όλους τους συναλλασσόμενους

       Κατάσταση αποδοχών (όχι καταρτιζόμενοι) η οποία δεν περιλαμβάνει τους καταρτιζόμενους για την περίπτωση που τους έχουν δοθεί οι βεβαιώσεις τους κατά την πληρωμή τους

       Κατάσταση αποδοχών – ετικέτες