• Συγκεντρωτική κατάσταση (ΚΕΠΥΟ)

Το πλήκτρο «Προβολή συγκεντρωτικής κατάστασηςγια έλεγχο» δημιουργεί ένα «πρόχειρο» αρχείο για έλεγχο

Το πλήκτρο «Εξαγωγή αρχείου» δημιουργεί το προς υποβολή αρχείο.

Το πλήκτρο «Προβολή διαβιβαστικού» δίνει την δυνατότητα να εκτυπώσουμε το διαβιβαστικό της συγκεντρωτικής κατάστασης τιμολογίων.

Στο πεδίο «Ημερομηνία Υποβολής», συμπληρώνουμε την ημερομηνία υποβολής της συγκεντρωτικής κατάστασης τιμολογίων.

Τα  πεδία που συμπληρώνουμε είναι τα  εξής :

 • Επιλογή για εκτύπωση
  • Ολες οι εγγραφές
  • Χωρίς ΑΦΜ η ΑΔΤ
  • Με λανθασμένο ΑΦΜ
 • Κωδικός εγκατάστασης. Περιγράφεται στην παραπάνω φόρμα.
 • Ημερομηνία υποβολής
 • Επιλογή
  • Χρεωστικά
  • Πιστωτικά
 • Τύπος χαρακτήρων αρχείου
  • DOS (ASCII 437)
  • Windows (ASCII ΕΛΟΤ 928). Δίνει την δυνατότητα επεξεργασίας από το αντίστοιχο πρόγραμμα της εφορίας για επεξεργασία.