• Ισοζύγια


Για να πάρουμε Ισοζύγιο συμπληρώνουμε τα στοιχεία της φόρμας και πατάμε το πλήκτρο «Προεπισκόπηση».

 • Από περίοδο - Έως περίοδο (οι περίοδοι για τις οποίες θέλουμε το Ισοζύγιο)
 • Εμφάνιση (ποιες εγγραφές θα εμφανιστούν στο Ισοζύγιο: κανονικές εγγραφές - προϋπολογιστικές εγγραφές - όλες οι εγγραφές)
 • Εμφάνιση (ποιοι συναλλασσόμενοι θα εμφανιστούν στο Ισοζύγιο)
  • κινηθέντες (στα όρια των περιόδων)
  • με μη μηδενικά υπόλοιπα
  • με χρεωστικά υπόλοιπα
  • με πιστωτικά υπόλοιπα
  • με επιλογή υπολοίπου, οπότε ενεργοποιούνται τα πεδία Χρεωστικό Υπόλοιπο και Πιστωτικό Υπόλοιπο για να βρούμε τους συναλλασσόμενους που έχουν ακριβώς το υπόλοιπο που θα συμπληρώσουμε.
 • Επιλογή συναλλασσομένου (επιλέγουμε έναν ή περισσότερους συναλλασσομένους βάσει των κανόνων που ισχύουν για τα Φίλτρα)