Καταστάσεις

Από την εργασία αυτή μπορούμε να πάρουμε τις ακόλουθες καταστάσεις:

 • Ευρετήριο
 • Ισοζύγιο
 • Συγκεντρωτική κατάσταση Τιμολογίων (ΚΕΠΥΟ)
 • Καταστάσεις αποδοχών
  • κατάσταση αποδοχών (πλήρης)
  • κατάσταση αποδοχών (όχι καταρτιζόμενοι)
  • κατάσταση αποδοχών - ετικέτες
 • Βεβαιώσεις αποδοχών
  • βεβαιώσεις αποδοχών (πλήρης)
  • βεβαιώσεις αποδοχών (όχι καταρτιζόμενοι)