Τράπεζες


Στην σελίδα αυτή καταχωρούνται οι τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία ή οι συναλλασσόμενοι της εταιρείας και για τις οποίες υπάρχει λογαριασμός στο λογιστικό σχέδιο. Επίσης καταχωρούνται οι λογαριασμοί που διατηρεί η εταιρεία σε αυτές τις τράπεζες και για τους οποίους υπάρχει λογαριασμός στο λογιστικό σχέδιο.
Κατά τράπεζα καταχωρούνται:


Περιγραφή τράπεζας

Η περιγραφή της τράπεζας για την εμφάνιση στις επιλογές

Επέκταση λογαριασμού

Χρησιμοποιείται για την σύνδεση των αξιογράφων με την λογιστική και πρέπει να περιέχει τον βαθμό του λογαριασμού της τράπεζας που υποδηλώνει την τράπεζα

π.χ. σε ένα Λ.Σ.

53.90                Επιταγές πληρωτέες

53.90.00                Επιταγές πληρωτέες Πειραιώς

53.90.00.01        Λογαριασμός Όψεως αρ. 5501 012345567 2

53.90.00.02        Λογαριασμός Όψεως αρ. 9944552 

στην τράπεζα Πειραιώς πρέπει να δηλωθεί ως επέκταση λογαριασμού το 00.

Κωδικός τράπεζας


Διεύθυνση Τράπεζας


Επωνυμία Τράπεζας

(στην γενική πτώση με πεζά γράμματα)Κατά λογαριασμό καταχωρούνται:


Περιγραφή


Υποκατάστημα Τράπεζας

Εισάγετε τον κωδικό και την ονομασία του υποκααστήματος

Αριθμός λογαριασμού

Εισάγετε τον αριθμό λογαριασμού

Επέκταση Λογαριασμού

Χρησιμοποιείται όπως και η επέκταση λογαριασμού της τράπεζας. Στο πιο πάνω παράδειγμα ο λογαριασμός 9944552 πρέπει να έχει επέκταση το 02

Όψεως

Επιλέγεται για να δηλωθεί ότι ο λογαριασμός είναι Όψεως

IBAN

Εισάγετε ολόκληρο τον αριθμό IBAN του λογαριασμού

Ειδικός Κωδικός


Σταθερά


Σταθερά ΑρχείουΣε κάθε λογαριασμό μπορείτε να καταχωρίσετε μία ή περισσότερες συμβάσεις εντολών μαζικών πληρωμών. Οι Συμβάσεις είναι αυτές που έχετε συνάψει με την εκάστοτε τράπεζα και χρησιμοποιούνται στην δημιουργία αρχείων με εντολές για μαζικές πληρωμές μέσω internet.

Συγκεκριμένα, σε κάθε σύμβαση καταχωρούνται:

Σύμβαση λογαριασμού

Η περιγραφή της σύμβασης

Τύπος

Επιλέγετε τον τύπο της σύμβασης, Μισθοδοσία ή Εντολή Πληρωμής

Κωδ. Σύμβ.

Ο κωδικός σύμβασης (όπου εφαρμόζεται)

Κρύπτ.

Ο κωδικός κρυπτογράφησης  (όπου εφαρμόζεται)


Ειδική παραμετροποίηση ανά τράπεζα

Για την τράπεζα Πειραιώς και για σύμβαση μισθοδοσίας, θα πρέπει να δημιουργήσετε μία σύμβαση όπου:


  • Στον τύπο θα επιλέξετε Μισθοδοσία
  • Στον κωδικό σύμβασης θα εισάγετε τον κωδικό της σύμβασης που σας έχει δώσει η τράπεζα
  • Στον κωδικό κρυπτογράφησης θα εισάγετε τον κωδικό (κλείδα) που σας έχει δώσει η τράπεζα ώστε αυτός να χρησιμοποιηθεί για να γίνει η κρυπτογράφηση του παραγόμενου xml αρχείου, (όπως αυτό απαιτείται από την τράπεζα)


Για σύμβαση εμβασμάτων,

  • Στον τύπο θα επιλέξετε Εντολή Πληρωμής
  • Στον κωδικό σύμβασης θα εισάγετε τον κωδικό της σύμβασης που σας έχει δώσει η τράπεζα

Για την τράπεζα Eurobank και για σύμβαση μισθοδοσίας, θα πρέπει να δημιουργήσετε μία σύμβαση όπου:


  • Στον τύπο θα επιλέξετε Μισθοδοσία
  • Στον κωδικό σύμβασης θα εισάγετε τον κωδικό της σύμβασης που σας έχει δώσει η τράπεζα


Για την ALPHA BANK θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν η περισσότερους λογαριασμούς επιλέγοντας την αντίστοιχη τράπεζα.

Στην παραμετροποίηση του λογαριασμού της τράπεζας. Στην περιγραφή εισάγετε την περιγραφή του λογαριασμού, στο πεδίο IBAN εισάγετε τον αριθμό λογαριασμού σε μορφή IBAN και στο πεδίο Ειδ. Κωδ. εισάγετε τον αριθμό πελάτη CPAYID που σας έχει δώσει η τράπεζα.


Στις συμβάσεις που δημιουργείτε για τον λογαριασμό αυτό, θα εισάγετε στο πεδίο Κωδ. Συμβ. τον αριθμό ΚΧΠ της κάθε σύμβασης που έχετε, π.χ. πληρωμών, μισθοδοσίας, επιδομάτων, κτλ., Τα υπόλοιπα πεδία συμπληρώνονται κανονικά.
Η σύνδεση με τα αξιόγραφα και πως επιτυγχάνεται περιγράφεται στο κεφάλαιο Αξιόγραφα.