• Τροφοδότηση από συναλλασσόμενους

Υπάρχουν λογαριασμοί των οποίων ο επόμενος βαθμός είναι η ανάπτυξη των συναλλασσόμενων με την εταιρεία.

π.χ.        η ανάπτυξη του λογαριασμού 50.00.00 είναι οι προμηθευτές,

η ανάπτυξη του λογαριασμού 30.00.00 είναι οι πελάτες,

η ανάπτυξη του λογαριασμού 53.08.00 είναι οι εκπαιδευτές,  κλπ.


Για κάθε έναν από τους λογαριασμούς που μας ενδιαφέρει να αναπτύσσεται στο αρχείο συναλλασσομένων πρέπει να δημιουργήσουμε μια ιδιότητα συναλλασσομένου στην ακόλουθη σελίδα.

Έτσι επιτυγχάνεται η λειτουργική διασύνδεση των συναλλασσομένων που έχουν αυτή την ιδιότητα με τον αντίστοιχο λογαριασμό.


Όλοι οι συναλλασσόμενοι με την εταιρεία είναι καταχωρημένοι πλήρως στο αρχείο «Συναλλασσομένων» επομένως η καταχώρησή τους και στο λογιστικό σχέδιο θα ήταν διπλή δουλειά.

Για τον λόγο αυτό υπάρχει το αρχείο «Τροφοδότηση από Συναλλασσόμενους» (ή αρχείο «Ιδιότητες Συναλλασσομένων») στο οποίο δημιουργούνται Ιδιότητες που μπορεί να έχει κάποιος συναλλασσόμενος (π.χ. Πελάτης, Προμηθευτής, Εκπαιδευτής, Εκπαιδευόμενος, Προσωπικό κλπ) και κάθε ιδιότητα συνδέεται με ένα και μόνο ένα λογαριασμό του Λ.Σ.

Όπως θα δούμε στο κεφάλαιο «Συναλλασσόμενοι», σε κάθε συναλλασσόμενο έχω την δυνατότητα να προσδώσω μία ή περισσότερες ιδιότητες, ανάλογα με το τι συναλλαγές έχει με την εταιρεία.

Έτσι, κάθε λογαριασμός ο οποίος απαιτείται να έχει ανάλυση σε συναλλασσομένους, μπορεί να την βρει αυτόματα ελέγχοντας στο αρχείο συναλλασσομένων ποιοι έχουν την ιδιότητα με την οποία έχει συνδεθεί ο συγκεκριμένος λογαριασμός.