Η αναβάθμιση 165-167 περιέχει τα ακόλουθα :


ArgusERP

Δυνατότητα εγκατάστασης Argus σε οποιονδήποτε φάκελο!


Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί μπορεί ο κάθε φορέας που έχει πολλές βάσεις δεδομένων, να διατηρεί τα αρχεία εγκατάστασης σε διαφορετικό φάκελο. Αυτό έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Καλύτερος έλεγχος των διαμοιρασμένων αρχείων και mde σε κάθε φάκελο στον οποίο δίνεται επιλεκτική πρόσβαση σε ομάδες και χρήστες των windows
  • Δυνατότητα διατήρησης εγκαταστάσεων Argus σε διαφορετικές εκδόσεις χωρίς να χρειάζεται να γίνεται αναβάθμιση σε όλες τις εγκαταστάσεις ταυτόχρονο,
  • Δυνατότητα αναβάθμισης μιας εγκατάστασης σε terminal server, ενώ είναι συνδεδεμένοι και ενεργοί άλλοι χρήστες σε άλλες εγκαταστάσεις argus.


Οδηγίες για τη μετεγκατάσταση και μεταφορά σε διαφορετικούς φακέλους εφαρμογής θα βρείτε εδώ.

Τέλος υποστήριξης SQL 2005


Ήδη από το 2016 έχει σταματήσει η υποστήριξη του SQL 2005. Από αυτή την έκδοση 167 και πλέον, δεν θα υποστηρίζεται η αναβάθμιση σε βάσεις που φιλοξενούνται σε SQL 2005.


Αλλαγή στη δομή και δημιουργία αναφορών

Οι αναφορές πλέον ενημερώνονται μέσω scripts και όχι μέσω αρχείων, κάνοντας πιο εύκολη και γρήγορη την εγκατάσταση.

Επίσης οι ίδιες αναφορές είναι διαθέσιμες με τον ίδιο τρόπο και μέσω ArgusWEB.

Προσθήκη εξαιρέσεων/πρόσθετων ερωτήσεων σε απογραφικά δελτία

Προστέθηκε η δυνατότητα ορισμού πρόσθετων ερωτήσεων η εξαιρέσεων σε απογραφικά δελτία.

Έτσι, επιλέγοντας το πρότυπο απογραφικό δελτίο για το επιχειρησιακό, ο χειριστής εισάγει τις πρόσθετες ερωτήσεις που δεν υπάρχουν στον πρότυπο ή εισάγει αυτές που θέλει να εξαιρέσει από αυτό.

Στο SharpCRM, από το μενού Εργαλέια -> Παράμετροι -> Απογραφικά Δελτία -> Ερωτήσεις απογραφικών δελτίων,  μπορείτε να δείτε τις ερωτήσεις σε κάθε πρότυπο/είδος δελτίου αλλά και αυτές που έχετε ορίσει σε κάθε επιχειρησιακό, μαζί με τις προσθήκες/εξαιρέσεις.


Προσθήκη πινάκων διαχείρισης συστήματος εσωτερικής συμβουλευτικής

Προστέθηκαν οι πίνακες διαχείρισης του υποσυστήματος εσωτερικής συμβουλευτικής του ArgusERP.Διεπαφή με πάροχο πιστοποίησης ΕΛΙΝΠ

Δυνατότητα διεπαφής (αποστολής αιτήσεων και λήψης αποτελεσμάτων) με τον πάροχο πιστοποίησης ΕΛΙΝΠ
SharpCRM

Διαχείριση ArgusWEB

Προστέθηκε στο μενού  Εργαλεία -> Παράμετροι, μενού διαχείρισης λειτουργιών ArgusWEB.

Στις κατηγορίες περιεχομένου, ορίζετε τις κατηγορίες (π.χ νέων) που θα είναι διαθέσιμες για εισαγωγή περιεχομένου στο web.


Στους διαχειριστές - Χρήστες ArgusWEB, ορίζεται ποιοι χρήστες (από τα μητρώα) και με τι δικαιώματα (Argus Access Levels) θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην διαχείριση του portal.

Διαχείριση απογραφικών δελτίων

Προστέθηκε η δυνατότητα αλλαγής της ημερομηνίας αναφοράς (εισόδου ή εξόδου) από τον χειριστή, ανοίγοντας το δελτίο του ωφελούμενου

Ενημέρωση της εισαγωγής leads και καταρτιζομένων από αρχείο excel

Ενημερώθηκε η λειτουργία εισαγωγής δεδομένων από αρχείο excel, ως leads.

Επίσης προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής καταρτιζομένων κατευθείαν στον μητρώο αυτό, μέσω ανάγνωσης αρχείου excel.

Μαζική ενημέρωση δεδομένων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης

Προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής ενημέρωσης των δεδομένων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (διαχείριση χρηστών e-learning) έτσι ώστε για όλα τα προγράμματα, να γίνεται μαζική λήψη δεδομένων

Διαγραφή χρήστη elearning

Προστέθηκε η δυνατότητα διαγραφής του λογαριασμού χρήστη elearning από το Argus.

Με δεξί κλικ επάνω σε έναν χρήστη eLearning και επιλέγοντας [Διαγραφή Λογαριασμού Χρήστη], μπορείτε να διαγράψετε τον χρήστη από το Argus, (επειδή ίσως τον δημιουργήσατε με λάθος στοιχεία ή συνδέθηκε με άλλο email).

Αυτή  ενέργεια διαγράφει τον χρήστη από την βάση του Argus (τον λογαριασμό του, όχι τον καταρτιζόμενο) και επίσης τα αποθηκευμένα δεδομένα παρακολούθησης).

Για την διαγραφή του και από τον πάροχο τηλεκατάρτισης (π.χ. moodle), θα πρέπει να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες στον τελευταίο.ArgusWEB

Νέο ενσωματωμένο control "Κατάρτισης".

.


Οι συνδεδεμένοι χρήστες, ανάλογα με την ιδιότητα που έχουν (καταρτιζόμενοι, εκπαιδευτές, ελεγκτές, χρήστες) έχουν μια επισκόπηση όλων των ενεργειών που μπορούν να κάνουν (σε καρτέλες) και να μεταβούν στις αντίστοιχες υπηρεσίες (τηλεκατάρτιση, αξιολόγηση, δεδομένα εισόδου, αναφορές).

Στην επισκόπηση των ενεργειών εμφανίζονται και πληροφορίες όπως έγγραφα σε εκκρεμότητα, επόμενες συνεδρίες, ερωτηματολόγια σε εκκρεμότητα, κτλ).


Το ποιες ενέργειες θα εμφανίζονται στην σελίδα επισκόπησης, ελέγχεται μέσω των παραμέτρων (Παράμετροι Web) στο SharpCRM.

Συμβουλευτική Argus

Ολοκλήρωση της συμβουλευτικής Argus.

Παράλληλα με την διαχείριση δομής και περιεχομένου συμβουλευτικής στο ArgusERP, παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης όλων των ενεργειών συμβουλευτικής μέσω ArgusWEB, ώστε οι ωφελούμενοι και σύμβουλοι και ελεγκτές να έχουν πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε αυτές τις υπηρεσίες.

Παρέχονται δυνατότητες προγραμματισμού συνεδριών, μεταφόρτωσης αρχείων και διαμοιρασμός υλικού έργου, σύνδεση με ψυχομετρικά τεστ, δημιουργία αναφορών, επικοινωνία με γραπτό μήνυμα σε πραγματικό χρόνο (chat), ημερολόγιο, ψηφιακό φάκελο, κ.α.

Δημιουργία αναφορών

Προστέθηκε η δυνατότητα νέου τρόπου δημιουργίας αναφορών για όλους τους χρήστες (καταρτιζόμενους, εκπαιδευτές, ελεγκτές, χρήστες, κτλ)

Οι αναφορές διαθέτουν φίλτρο (όπου χρειάζεται) και παράγονται στην οθόνη. Ο χρήστης μπορεί να τις εκτυπώσει ή να τις αποθηκεύσει σε διάφορες μορφές αρχείων.