Η αναβάθμιση 162-162 (31/1/2021) περιέχει τα ακόλουθα :


ArgusERP

Παράμετροι Συστήματος:

Προστέθηκαν/ενημερώθηκαν οι παρακάτω παράμετροι:


  • Καταχώρηση ωρολογίου : Προεπιλεγμένη δομή μαθήματος (δια ζώσης και σύγχρονης)
  • Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση: Να επιτρέπεται η πρόσβαση εντός ωραρίου εργασίας
  • Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση: Να επιτρέπεται η πρόσβαση εκτός ορίων υλοποίησης φάσης
  • Σύγχρονη τηλεκατάρτιση: Να επιτρέπεται επανείσοδος σε session χωρίς έλεγχο αν είναι ήδη μέσα
  • Σύγχρονη τηλεκατάρτιση: Άνοιγμα συνεδρίας σε νέο παράθυρο περιηγητή
  • Σύγχρονη τηλεκατάρτιση: Πόσο χρόνο πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης να επιτρέπεται η είσοδος (λεπτά)
  • Συμβουλευτική: Να επιτρέπεται η πρόσβαση στη συμβουλευτική (ΟΣΣ) εντός ωραρίου εργασίας

Επιχειρησιακό - Δομή περιεχομένου κατάρτισης - Περιεχόμενο ανά ειδικότητα


Ανασχεδιάστηκε η φόρμα διαχείρισης περιεχομένου ειδικότητας.

Στην φόρμα, υπάρχουν checkboxes που για κάθε μάθημα, ο χρήστης επιλέγει εάν αφορά σύγχρονη ή ασύγχρονη τηλεκατάρτιση (ή κενό εάν είναι δια ζώσεις).

Επίσης, εφόσον η επιλεγμένη ειδικότητα αντιστοιχηθεί με course ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, τότε για τα μαθήματα ασύγχρονης, μπορεί να γίνει αντιστοίχηση των sections (και ανάλυση των δραστηριοτήτων scorms), από το δεδομένα/περιεχόμενο που έχουν αποθηκευθεί στη βάση (στην λειτουργία συγχρονισμού δεδομένων παρόχου τηλεκατάρτισης).

Η πρότυπη παραμετροποίηση του περιεχομένου μιας ειδικότητας γίνεται με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε σε κάθε νέο πρόγραμμα και στην αυτόματη καταχώρηση περιεχομένου, να εισάγεται το περιεχόμενο με όλες τις ρυθμίσεις.

Επιχειρησιακό - Δομή περιεχομένου κατάρτισης - Γενικά


Στην διαχείριση δομής περιεχομένου επιχειρησιακού, προστέθηκε η καρτέλα Γενικά. Εδώ ορίζονται:

Η δομή μαθήματος έτσι ώστε αυτόματα να λαμβάνεται υπόψη στο ωρολόγιο


και το όριο χρήστης ωρολογίου σε ασύγχρονη, έτσι ώστε εάν είναι επιθυμητό, να δοθεί η ημερομηνία μέχρι και την οποία ο υπολογισμός των ΑΩ των καταρτιζομένων θα γίνεται από το ωρολόγιο.

Φάση προγράμματος - Ωρολογιο

Ανασχεδιάστηκε η φόρμα ωρολογίου.

Οι ημέρες εκπαίδευσης βρίσκονται αριστερά έτσι ώστε να προβάλλονται περισσότερες ημέρες. Για κάθε ημέρα, όταν επιλέγετε το θέμα εκπαίδευσης, για ευκολία και ταυτοποίηση, εμφανίζεται στα δεξιά ένα γράμμα (Σ), ή (Α) ή τίποτα, εάν το επιλεγμένο θέμα εκπαίδευσης αφορά σε Σύγχρονη τηλεκατάρτιση, Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση ή δια ζώσης αντίστοιχα.


Αυτοματισμός: Επίσης, βάσει της επιλογής μαθήματος (χρόνος διδακτικής ώρας και διαλείμματος) που έχετε κάνει στην καρτέλα Γενικά (Επιχειρησιακά\Δομή περιεχομένου κατάρτισης), τότε εισάγοντας τον αριθμό των προβλεπομένων ωρών του μαθήματος στη μέρα και την ώρα έναρξης, αυτόματα συμπληρώνεται η ώρα λήξης.

Διαχείριση προγραμμάτων - Υποέργα - Ελεγκτές υλοποίησης


Στην φόρμα παραμετροποίησης υποέργου, προστέθηκε καρτέλα Ελεγκτές Υλοποίησης. Εδώ επιλέγονται εκπαιδευτές από το μητρώο των εκπαιδευτών, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να συνδεθούν μέσω ArgusWEB, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση σε όλα τα προγρμάμματα του υποέργου. Ο Ελεγκτής, συνδέεται ως εκπαιδευτής στην πλατφόρμα ArgusWEB, βλέπει τα επερχόμενα μαθήματα σύγχρονης τηλεκατάρτισης αλλά και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, και συνδέεται ως μαθητής, έτσι ώστε :

  • Στη σύγχρονη τηλεκατάρτιση να μπορεί να δει τους παρόντες στο μάθημα
  • Στην ασύγχρονη τηλεκατάρτιση να μπορεί να δει το διδακτικό περιεχόμενο ως μαθητής.


Ο φορέας, μπορεί με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει έναν ή περισσότερους ελεγκτές (του υπουργείου ή της αναθέτουσας αρχής ή της ομοσπονδίας), να τους δημιουργήσει λογαριασμό ArgusWEB και να τους δώσει τα στοιχεία εισόδου έτσι ώστε να κάνουν τον έλεγχο.

Απολογισμός Σύγχρονης τηλεκατάρτισης


Στο μενού Προγράμματα \ Προγραμματισμός Υλοποίησης, προστέθηκε φόρμα απολογισμού και διαχείρισης δεδομένων σύγχρονης τηλεκατάρτισης. Στην επιλεγμένη φάση, προβάλλονται οι καταγεγραμμένες ημέρες σύγχρονης τηλεκατάρτισης. Για κάθε μέρα, στο δεξί μέρος, εμφανίζονται οι καταρτιζόμενοι/εκπαιδευτές που συμμετείχαν. Για κάθε καταρτιζόμενο, εκπαιδευτή, εμφανίζονται τα καταγεγγραμμένα δεδομένα παρακολούθησης μαθήματος (όπως σύνδεση/αποσύνδεση χρήστη, ενεργοποίηση μικροφώνου, κτλ)  SharpCRM

Διαχείριση χρηστών eLearning

Με δεξί κλικ σε έναν μαθητή, προστέθηκε λειτουργία Απεγγραφής χρήστη από το μάθημα. Αυτή η ενέργεια έχει σαν αποτέλεσμα την αφαίρεση του εγγεγραμμένου μαθητή από το course του moodle.

Διαχείριση συγχρονισμού δεδομένων παρόχου eLearning

Προστέθηκε δυνατότητα απαλοιφής των δεδομένων (δομής) μαθημάτων και δραστηριοτήτων των μαθημάτων. Αυτή η ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα την διαγραφή όλων των ενοτήτων και δραστηριοτήτων του μαθήματος ή όλων των μαθημάτων μαζικά από τη βάση δεδομένων. ΠΡΟΣΟΧΗ. Θα διαγραφούν και τα δεδομένα παρακολούθησης χρηστών που έχουν συνδεθεί με τις προς διαγραφή ενοτήτων/μαθημάτων. Η ενέργεια αυτή προστέθηκε προκειμένου κατά την αρχή, εάν αλλάξει το περιεχόμενο στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης, να μπορείτε να επαναφέρετε και να συγχρονίσετε εκ νέου τη δομή των μαθημάτων.

Λογαριασμός Πυξίδας

Μετονομάστηκε η Διαχείριση λογαριασμών Πυξίδας απασχόλησης σε Διαχείριση λογαριασμού ArgusWEB.

Διαχείριση αιτήσεων

Προστέθηκε η στήλη Προγράμματα που συμμετέχει.Εάν από μια αίτηση έχει δημιουργηθεί καταρτιζόμενος, και αυτός έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα κατάρτισης του ίδιου επιχειρησιακού με το αυτό με το οποίο έχει παραμετροποιηθεί η αίτηση, τότε σε αυτή τη στήλη, εμφανίζεται ο κωδικός/οι προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει.

Ενημερώθηκε η λειτουργία διαγραφής αίτησης. Αυτή την λειτουργία μπορεί να την εκτελέσει ο διαχειριστής 'sa' και χρησιμοποιείται προκειμένου να διαγράψει μία αίτηση (π.χ. δοκιμαστική). Η λειτουργία αυτή διαγράφει την αίτηση, τα πρωτόκολλα δικαιολογητικών που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί, τα όποια έγγραφα μπορεί να έχουν γίνει upload, τις επικοινωνίες. Εάν έχει δημιουργηθεί καταρτιζόμενος από την αίτηση, ο καταρτιζόμενος θα παραμείνει ως εγγραφή στο μητρώο καταρτιζομένων.

Διαχείριση απογραφικών δελτίων

Προστέθηκαν στήλες ομάδες κατανομής και ομάδες καταρτιζομένων που εμφανίζουν αντίστοιχα τις ομάδες στις οποίες ανήκει ο καταρτιζόμενος

Παράμετροι Επιχειρησιακού


Προστέθηκε η δυνατότητα προσθήκης ή εξαίρεσης ερωτήσεων από το πρότυπο δελτίο εισόδου/εξόδου, για τις περιπτώσεις που το δελτίο δεν ακολουθεί τον κανόνα.
ArgusWEB

Δυνατότητα ελεγκτή

Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης ενός εκπαιδευτή με την ιδιότητα του Ελεγκτή. Ο Ελεγκτής, ως χρήστης, έχει τη δυνατότητα να βλέπει όλες τις επερχόμενες συνεδρίες/μαθήματα σύγχρονης τηλεκατάρτισης των προγραμμάτων, που κρέμονται κάτω από το υποέργο στο οποίο ανήκει. Σε αυτές τις συνεδρίες, μπορεί να συνδεθεί ως μαθητής την ώρα της συνεδρίας, προκειμένου να κάνει τον έλεγχο.


Επίσης, ο εκλεκτής έχει την δυνατότητα να δει όλα τα μαθήματα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης των προγραμμάτων που 'κρέμονται' κάτω από το υποέργο στο οποίο ανήκει. Με το νέο control και με το κλικ στο κουμπί μετάβασης, αυτόματα για τον εκπαιδευτή/εκλεκτή δημιουργείται λογαριασμός στο στον πάροχο ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (ή συνδέεται με τον λογαριασμό που θα βρεθεί βάσει του email). Στη συνέχεια, εγγράφεται ως μαθητής στο συγκεκριμένο μάθημα/course, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να παρακολουθήσει/ελέγξει το διαθέσιμο περιεχόμενο.


Η είσοδος του ελεγκτή στην ασύγχρονη τηλεκατάρτιση δεν περιορίζεται από ωράρια εργασίας ή περιόδους υλοποίησης φάσεων.

Αναφορές τηλεκατάρτισης

Στις αναφορές τηλεκατάρτισης, εμφανίζεται το πεδίο Δεδομένα Έως. Εάν ο συνδεδεμένος χρήστης είναι καταρτιζόμενος, η ημερομηνία αυτή είναι η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης δεδομένων παρακολούθησης ασύγχρονης τηλεκατάρτισης που τον/την αφορούν (όπως φαίνεται και στην φόρμα διαχείρισης χρηστών elearning). Εάν ο συνδεδεμένος χρήστης είναι εκπαιδευτής, η ημερομηνία αυτή είναι η ημερομηνία ενημέρωσης δεδομένων που καταγράφεται για την φάση. Επιπλέον, στην προβολή της αναφοράς του εκπαιδευτή για το πρόγραμμα, σε κάθε καταρτιζόμενο εμφανίζεται και η ημερομηνία ενημέρωσης των δεδομένων του/της.


Εάν ο συνδεδεμένος χρήστης είναι ελεγκτής, έχει την δυνατότητα να πάρει αναφορές τηλεκατάρτισης για όλα τα προγράμματα του υποέργου (στα οποία έχει μεταβεί αυτόματα και έχει εγγραφεί στο αντίστοιχο μάθημα της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκατάρτισης).

Ηλεκτρονική υπογραφή συμφωνητικών σε δικαιολογητικά ομάδας καταρτιζομένων

Προστέθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής υπογραφής (αποστολή κωδικού και επιβεβαίωση) δικαιολογητικών ομάδας καταρτιζομένων, τα οποία έχουν ορισθεί ως συμφωνητικά και προς υπογραφή. Η ημερομηνία συμφωνητικού που καταγράφεται στην ομάδα καταρτιζομένων (καρτέλα Μεταβολές ομάδας) είναι αυτή της δημιουργίας/προβολής του συμφωνητικού κατά την διαδικασία ηλεκτρονικής υπογραφής.

Dashboard

Δημιουργήθηκε νέο control dashboard, το οποίο εάν προστεθεί σε κάποια σελίδα, εμφανίζει μία σύνοψη με τα έγγραφα κατανομής, έγγραφα ομάδας καταρτιζομένων, ερωτηματολόγια αξιολόγησης και δελτίων, μαθήματα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.