Για την διασύνδεση του ArgusERP και του moodle, θα πρέπει να γίνει η παρακάτω παραμετροποίηση στο δεύτερο, ώστε να εφικτή η χρήση του API του και η εκτέλεση λειτουργιών.


 • Από το διαχειριστικό περιβάλλον του moodle και συνδεόμενοι ως administrators, μεταβαίνετε στην [Διαχείριση ιστοτόπου] \ [Πρόσθετα] \ [Υπηρεσίες ιστού] \ [Διαχείριση πρωτοκόλλων]  και επιβεβαιώνεται ότι το Rest πρωτόκολλο είναι ενεργό.
 • Στο μενού [Διαχείριση ιστοτόπου] \ [Πρόσθετα] \ [Υπηρεσίες ιστού] \ [Επισκόπηση] βεβαιώστε ότι η Ενεργοποίηση υπηρεσιών ιστού είναι ενεργή.
 • Στο μενού [Διαχείριση ιστοτόπου] \ [Πρόσθετα] \ [Υπηρεσίες ιστού] \ [Εξωτερικές υπηρεσίες] , προσθέτετε μια νέα εξωτερική υπηρεσία
  • με όνομα : Argus srv
  • Σύντομο όνομα: srv
  • Ενεργοποιημένο: ναι
 • Στο μενού [Διαχείριση ιστοτόπου] \ [Πρόσθετα] \ [Εγκατάσταση πρόσθετων], κάνετε εγκατάσταση το πρόσθετο mdl_autologin (παρέχεται)
 • Στο μενού [Διαχείριση ιστοτόπου] \ [Πρόσθετα] \ [Υπηρεσίες ιστού] \ [Εξωτερικές υπηρεσίες] και στην εξωτερική υπηρεσία Argus Srv που προσθέσατε στο παραπάνω βήμα, μεταβαίνετε στις λειτουργίες και προσθέτετε τις παρακάτω , ώστε να είναι διαθέσιμες:
  • auth_email_get_signup_settings
  • auth_email_signup_user
  • core_auth_confirm_user
  • core_auth_request_password_reset
  • core_block_get_course_blocks
  • core_course_get_categories
  • core_course_get_contents
  • core_course_get_courses
  • core_course_get_courses_by_field
  • core_enrol_get_enrolled_users
  • core_group_add_group_members
  • core_group_create_groups
  • core_group_delete_group_members
  • core_group_delete_groups
  • core_group_get_course_groups
  • core_group_get_course_user_groups
  • core_group_get_group_members
  • core_role_assign_roles
  • core_role_unassign_roles
  • core_user_create_users
  • core_user_get_user_preferences
  • core_user_get_users
  • core_user_get_users_by_field
  • core_user_update_users
  • enrol_manual_enrol_users
  • enrol_manual_unenrol_users
  • mod_scorm_get_scorm_attempt_count
  • mod_scorm_get_scorm_sco_tracks
  • mod_scorm_get_scorm_scoes
  • mod_scorm_get_scorm_user_data
  • mod_scorm_get_scorms_by_courses
  • mod_scorm_insert_scorm_tracks
 • Στο μενού [Διαχείριση ιστοτόπου] \ [Πρόσθετα] \ [Υπηρεσίες ιστού] \ [Διαχείριση κουπονιών], προσθέστε:
  • Ένα κουπόνι (token) το οποίο θα αφορά στην Υπηρεσία Argus Srv
  • και ένα κουπόνι (token) το οποίο θα αφορά στην υπηρεσία Autologin. Και τα δύο κουπόνια θα έχουν ανατεθεί στον χρήστη διαχειριστή του συστήματος

Στο Περιβάλλον του SharpCRM, στο μενού [Εργαλεία] \ [Παράμετροι] \ [eLearning] \ [ Διαχείριση παρόχων elearning], ανοίγετε την φόρμα διαχείρισης των παρόχων.

Δημιουργείτε μια νέα εγγραφή και εισάγετε:

Όνομα / Περιγραφή

Το όνομα του παρόχου έτσι ώστε να τον αναγνωρίζετε στις υπόλοιπες φόρμες και λειτουργίες της εφαρμογής

Τύπος

Επιλέγετε τον τύπο του παρόχου (moodle)

Διεύθυνση url

Εισάγετε την διεύθυνση url του moodle site

Token

Εισάγετε τον κωδικό του κουπονιού της υπηρεσίας Argus SRV που δημιουργήσατε σε προηγούμενο βήμα

Auto Login Token

Εισάγετε τον κωδικού του κουπονιού της υπηρεσίας Auto Login που δημιουργήσατε σε προηγούμενο βήμα

Service Name

Εισάγετε το όνομα του service srv που δημιουργήσατε σε προηγούμενο βήμα