Περιεχόμενα Αναβάθμισης – Έκδοσης 159

Η αναβάθμιση 159 περιέχει τα ακόλουθα :


ArgusERP

Αυτόματη συμπλήρωσης αίτησης Voucher


Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης αίτησης στο νέο Voucher, "Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής".

Αυτή η προσθήκη, παρέχει την δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης των στοιχείων αιτήσεων στο νέο voucher, από τα στοιχεία ωφελουμένων που έχουν καταχωρηθεί σε μητρώα καταρτιζομένων ή leads.

Οδηγίες - παραμετροποίηση αυτόματης συμπλήρωσης Voucher.


eLearning - Απολογισμός ασύγχρονης τηλεκατάρτισηςΣτην εποχή της τηλεκατάρτισης, σύγχρονης και ασύγχρονης, ο σκοπός του Argus είναι να σας βοηθήσει να έχετε το μέγιστο αποτέλεσμα με τον λιγότερο κόπο.

Έτσι, σε συνέχεια του αυτοματισμού που παρέχεται με τη διασύνδεση του Argus με πλατφόρμες Moodle και BigBlueButton προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής του απολογισμού ασύγχρονης κατάρτισης στο παρακάτω μενού.

 


Υπάρχουν δύο δυνατότητες:

Α. Καταχώρηση του απολογισμού στην παρακάτω φόρμα. Για κάθε ενότητας ασύγχρονης, και για κάθε καταρτιζόμενο καταχωρείτε ανά ημέρα την παρακολούθηση του.

Β. Αυτόματη ενημέρωση των στοιχείων από τη διασυνδεδεμένη πλατφόρμα moodle. Το σύστημα, εισάγει τα δεδομένα από τη moodle και ενημερώνει την φόρμα αυτόματα.

Έτσι, όλοι οι υπολογισμοί που λαμβάνουν υπόψη ΑΩ καταρτιζομένων γίνονται με βάση τα παραπάνω στοιχεία.

Ενδεικτικά : Υπολογισμοί ΑΩ για υπολογισμό αμοιβών και παραγωγή ΑΠΔ, μηνιαία δελτία, καταστάσεις υλοποίησης κλπ.

Έτσι, με το Argus η διαχείριση των πλατφορμών Moodle και BBB απαιτεί λιγότερο από το 10% του χρόνου που θα απαιτούνταν χωρίς της διασύνδεση και ταυτόχρονα διασφαλίζεται ακρίβεια και ορθότητα δεδομένων.Διαχείριση δικαιολογητικών


Προστέθηκε πεδίο Συμφωνητικό στην παραμετροποίηση δικαιολογητικών του επιχειρησιακού. Έτσι μπορεί να υπάρχει και δεύτερο συμφωνητικό (το οποίο θα συμπληρώνει αυτόματα τα πεδία) και θα παράγεται.

Επίσης προστέθηκε η δυνατότητα ύπαρξης πολλαπλών δικαιολογητικών που απαιτούνται να παίρνουν ψηφιακή υπογραφή (μέσω της διαδικασίας αποστολής κωδικού και επιβεβαίωσης). Κάθε δικαιολογητικό, έχει τα δικά του δεδομένα OptIn
SharpCRM

Ομάδες Καταρτιζομένων

Ενημερώθηκε η κονσόλα διαχείρισης δικαιολογητικών και αρχείων των καταρτιζομένων που συνδέονται με ομάδα. Είναι πλέον εφικτή και η διαχείριση των δικαιολογητικών που μεταφορτώνουν οι ωφελούμενοι μέσω του ArgusWEB portal.