Διαχείριση συγχρονισμού δεδομένων - έργωνΣτην φόρμα αυτή, ως client, εκτελείτε την διαδικασία του συγχρονισμού.

Αφού επιλέξετε το project συγχρονισμού, στη συνέχεια επιλέγετε τον τύπο δεδομένων προς συγχρονισμό

Έργο - Αρχικές Παράμετροι

Τα δεδομένα που αφορούν το επιχειρησιακό, όπως οι παράμετροί του, οι κωδικοί προϋπολογισμού, ειδικότητες, δικαιολογητικά, τύποι εξετάσεων

Δομή έργου

Τα υποέργα, προτάσεις, προγράμματα, δράσεις και φάσεις του επιχειρησιακού, που έχει ορίσει ο πάροχος προς συγχρονισμό

Ομάδες - Πρόσωπα

Τα πρόσωπα των μητρώων καταρτιζομένων, εκπαιδευτών, συνεργατών, εταιριών πρακτικής και οι ομάδες που υπάρχουν στα έργα

Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο κατάρτισης, ωρολόγια, απουσίες των συγχρονισμένων προγραμμάτων

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις (διαχείριση αιτήσεων), τα πρωτόκολλα και τα έγγραφα που έχει ορίσει ο πάροχος προς συγχρονισμόΣυγχρονισμός Δομής

Επιλέγετε το project προς επεξεργασία.


Αρχικά, στην καρτέλα Συγχρονισμός Δομής, εκτελείτε την Λήψη Δομής κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί. Το αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής θα είναι να λάβετε την δομή του project.

Η δομή του project, δηλαδή τα υποέργα, προγράμματα, δράσεις, φάσεις, περιέχοντα στο πακέτο δεδομένων που έχετε λάβει, αλλά ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί στην τοπική σας βάση δεδομένων η δεν έχουν αντιστοιχηθεί με υπάρχουσες δομές. Αυτές οι δομές, έχουν πορφυρό χρώμα.


Οι δομές του project που έχουν αντιστοιχηθεί με κάποιες στην τοπική βάση δεδομένων, είτε με αυτόματη δημιουργία, είτε με αντιστοίχηση από τον χρήση, έχουν πράσινο χρώμα.


Με το κουμπί Ανάπτυξη/Σύμπτυξη Δομής ..., αντίστοιχα αναπτύσσετε ή συμπύσεετε την δομή (σε μορφή δέντρου) του project. Βλέπετε τα υποέργα ή τις προτάσεις, του project, τα προγράμματα τα οποία 'κρέμονται' κάτω από αυτά, τις δράσεις και τις φάσεις.

Στην δενδροειδή αναπαράσταση της δομής του project, εάν επιλέξετε το project (στο παράδειγμα της εικόνας Δεύτερο project). τότε ενεργοποιείται το κουμπί Δημιουργία δομής και αποθήκευση.  

Κάνοντας κλικ στο κουμπί και επιβεβαιώνοντας, γίνεται αυτόματα η ανάπτυξη της δομής, δηλαδή δημιουργείται η δομή τοπικά στο επιλεγμένο επιχειρησιακό βάσει της παραμετροποίησης.

Σε περίπτωση που ήδη υπάρχουν δομές (προγράμματα, δράσεις, φάσεις στο επιχειρησιακό τοπικά (server), τότε μπορείτε να κάνετε χειροκίνητα την αντιστοίχηση.

Επιλέγετε από το δένδρο το πρόγραμμα/δράση/φάση, και στο δεξί μέρος της οθόνης, επιλέγετε το αντίστοιχο της δικιάς δομής.

Πατάτε αποθήκευση αλλαγών έτσι ώστε οι δομές να συγχρονιστούν.
Συγχρονισμός Ομάδων μητρώων


Στην καρτέλα Συγχρονισμός ομάδων-μητρώων, μπορείτε να εκτελέσετε την διαδικασία συγχρονισμού των ομάδων καταρτιζομένων, ομάδων εκπαιδευτών, εταιριών, μητρώου καταρτιζομένων, μητρώου, εκπαιδευτών, κτλ...


Έχοντας επιλεγμένο το project, κάνετε κλικ στο κουμπί Λήψη ομάδων-μητρώων ώστε να συνδεθείτε στον πάροχο και να λάβετε δεδομένα.

Με την ολοκλήρωση της λήψης, θα εμφανιστεί στο log Λήψης - Επεξεργασίας η καταχώρηση της λήψης. Εάν δεν υπάρχει κάποιο σφάλμα, η κατάσταση της λήψης θα δείχνει Παρελήφθησαν δεδομένα.

Στη δεξιά πλευρά της φόρμας, στα περιεχόμενα των δεδομένων, εμφανίζονται τα περιεχόμενα του πακέτου δεδομένων, με το σύνολο των εγγραφών προς επεξεργασία ανά πίνακα και ομάδα.


Εφόσον ολοκληρωθεί η λήψη και υπάρχει επιτυχής διαθέσιμη καταγραφή δεδομένων στο log, την επιλέγετε και κάνετε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία Δεδομένων ....

Με την επιβεβαίωσή σας, θα ξεκινήσει η διαδικασία συγχρονισμού ....

Στο κάτω μέρος της οθόνης, εξελικτικά, εμφανίζονται τα αποτελέσματα της επεξεργασίας....

Στο αριστερό μέρος εμφανίζονται τα αποτελέσματα της επιτυχούς διαδικασίας ενώ στο δεξί μέρος, τα σφάλματα της επεξεργασίας.Ανάλογα με τα σφάλματα, μπορείτε να ενημερώσετε τον πάροχο, να διορθώσει τα δεδομένα και να ξανακάνετε λήψη ομάδων και στη συνέχεια επεξεργασία.


Σημείωση: Εφόσον εγκαταστήσετε επιτυχώς τα δεδομένα, ενημερώνεται και ο πάροχος για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας. Έτσι, εξελικτικά, την επόμενη φορά που θα ζητήσετε και θα κάνετε λήψη δεδομένων, το πακέτο θα περιέχει τις αλλαγές ή τα νέα δεδομένα .Συγχρονισμός περιεχομένου


Στην καρτέλα Συγχρονισμός περιεχομένου, μπορείτε να εκτελέσετε την διαδικασία συγχρονισμού περιεχομένου κατάρτισης, ωρολογίου, απουσιών, κτλ...Έχοντας επιλεγμένο το project, κάνετε κλικ στο κουμπί Λήψη περιεχομένου ώστε να συνδεθείτε στον πάροχο και να λάβετε δεδομένα.

Με την ολοκλήρωση της λήψης, θα εμφανιστεί στο log Λήψης - Επεξεργασίας η καταχώρηση της λήψης. Εάν δεν υπάρχει κάποιο σφάλμα, η κατάσταση της λήψης θα δείχνει Παρελήφθησαν δεδομένα.

Στη δεξιά πλευρά της φόρμας, στα περιεχόμενα των δεδομένων, εμφανίζονται τα περιεχόμενα του πακέτου δεδομένων, με το σύνολο των εγγραφών προς επεξεργασία ανά πίνακα και ομάδα.

Ομοίως όπως παραπάνω, κάνοντας κλικ στο Επεξεργασία δεδομένων και με την επιβεβαίωσή σας, θα ξεκινήσει η διαδικασία συγχρονισμού.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενημερώνεται ο πάροχος με το αποτέλεσμα της επεξεργασίας, ώστε την επόμενη φορά να γνωρίζει ποια δεδομένα θα αποστείλει όταν τα ζητήσετε.Συγχρονισμός αιτήσεων


Στην καρτέλα Συγχρονισμός Αιτήσεων, μπορείτε να εκτελέσετε την διαδικασία συγχρονισμού των δεδομένων αιτήσεων, πρωτοκόλλων και δικαιολογητικών