Ορισμός και διαχείριση διαπιστευτηρίων Projects


Στην φόρμα αυτή, ως πάροχος projects που θέλετε να δώσετε την δυνατότητα σε clients να συνδεθούν και να 'τραβήξουν' δεδομένα, ορίζετε τα διαπιστευτήρια σύνδεσης και τα δεδομένα που θα διαθέσετε στον εκάστοτε client.
Δημιουργία Project token και ορισμός clients


Η χρήση tokens (κλειδιών) εξασφαλίζει ότι η μεταφορά δεδομένων από έναν πάροχο σε έναν client, γίνεται αφενός με ασφάλεια, και αφετέρου συναινετικά και έγκυρα, αφού ο πάροχος δημιουργεί μοναδικό κλειδί για κάποιον μοναδικό client. Έτσι, κανένας άλλος client, δεν μπορεί να λάβει δεδομένα, ακόμα και εάν χρησιμοποιήσει το ίδιο κλειδί.


Για να δημιουργήσετε ένα project token, δηλαδή το κλειδί (token) που θα δώσετε στον client έτσι ώστε να μπορεί να συνδεθεί με εσάς ως πάροχο και να πάρει δεδομένα, θα πρέπει να κάνετε το εξής:

Αρχικά προσθέτετε έναν νέο client κάνοντας κλικ στο κουμπί  των clients.

Εισάγετε ένα όνομα/περιγραφή στο πεδίο Ονομα και αποθηκεύετε.


Στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο κουμπί  στο token, εμφανίζεται το παράθυρο δημιουργίας project token.

Εδώ, θα πρέπει να εισάγετε (επικολλήσετε) το κλειδί (pair-key) που σας έχει αποστείλει από πλευράς του ο client.

Πατώντας εισαγωγή, εμφανίζεται στο πεδίο token το κλειδί που θα πρέπει να αποστείλετε με την σειρά σας στον client, έτσι ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει.

Αποθηκεύετε, αντιγράφετε το token και το αποστέλλετε.
Ορισμός projects και δεδομένων προς συγχρονισμό


Στην ίδια φόρμα και στο κάτω μέρος, υπάρχουν τα client projects. Εδώ ορίζετε τα projects και το περιεχόμενο (δεδομένα) προς συγχρονισμό.

Αρχικά, ορίζετε ένα νέο project, κάνοντας κλικ στο κουμπί  για να προσθέσετε μια νέα εγγραφή.

Εισάγετε μια περιγραφή του project συγχρονισμού και επιλέγετε το επιχειρησιακό από την λίστα των διαθέσιμων επιχειρησιακών της βάσης σας. Αποθηκεύετε.

Κάνοντας κλικ στο πεδίο φίλτρο φάσεων, εμφανίζεται το παράθυρο επιλογής φάσεων:

Εδώ επιλέγετε το φίλτρο (π.χ. ένα υποέργο) από το οποίο θα προκύψουν οι φάσεις του επιχειρησιακού που θα λάβουν μέρος στο συγχρονισμό.


Τέλος, κάνοντας κλικ στην επιλογή Συγχρονισμός, εμφανίζεται η λίστα του προς επιλογή περιεχομένου:

και επιλέγετε αντίστοιχα τα επιθυμητά (Δομή έργου, ομάδες, εταιρίες, εκπαιδευτές, καταρτιζόμενους, κτλ...)

Αποθηκεύετε τις επιλογές σας.