• Ισοζύγιο για Δ.Ο.Υ.

Το πλήκτρο «Προβολή Ισοζυγίου για έλεγχο», φέρνει στην οθόνη το προς υποβολή Ισοζύγιο για έλεγχο.

Το πλήκτρο «Εξαγωγή αρχείου» δημιουργεί το προς υποβολή αρχείο.

Το πλήκτρο «Προβολή διαβιβαστικού Ισοζυγίου» δίνει την δυνατότητα να εκτυπώσουμε το διαβιβαστικό του ισοζυγίου.Παράμετροι

Η ενότητα «Παράμετροι» στους λογαριασμούς αφορά σε:

       Ημερολόγια

       Τύπους λογαριασμών

       Κατηγορίες λογαριασμών

       Τροφοδότηση από συναλλασσόμενους

       Τράπεζες