Περιεχόμενα Αναβάθμισης – Έκδοσης 145

Η αναβάθμιση 145 περιέχει τα ακόλουθα :SharpCRM

Μητρώα Εκπαιδευτών, Leads, Καταρτιζομένων, Εταιριών, Συναλλασσομένων και επαφών τους

  • Προστέθηκε το πεδίο Να μην γίνεται επικοινωνία έτσι ώστε μπορείτε να σημειώσετε για ποιες εγγραφές μητρώων δεν θέλετε να γίνεται επικοινωνία, ή αντίστοιχα να έχετε σημειώσει αυτές για τις οποίες έχετε συγκατάθεση χρήσης των στοιχείων τους για επικοινωνία (π.χ. μέσω συναίνεσης από κείμενο gdpr, κτλ)

Μητρώα Leads, Καταρτιζομένων

Στην καρτέλα κοινωνικά, προστέθηκε το πεδίο Δικαιούχος κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης


Διαχείριση online αιτήσεων - Νέα δυνατότητα/ λειτουργία (έκδοση 143)

Ενσωμάτωση νέας λειτουργίας για διαχείριση online αιτήσεων.

Ενδιαφερόμενοι που συμπληρώνουν online αιτήσεις/ εκδηλώσεις ενδιαφέροντος μέσω του Portal, καταχωρούν τα στοιχεία της αίτησης και αυτά καταχωρούνται στην βάση δεδομένων. Μέσω του συστήματος διαχείρισης των αιτήσεων, οι χειριστές του ArgusERP/SharpCRM έχουν την δυνατότητα να διαχειρίζονται τις αιτήσεις, να διαχειρίζονται τα όποια έγγραφα της συνοδεύουν μέσω διατήρησης ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, και επίσης να προχωρούν σε μετατροπή των αιτήσεων στα επιθυμητά μητρώα (καταρτιζόμενοι, leads, κτλ)


TmeSheets - Κατανομή προσώπων στα έργα

Ενημέρωση του συστήματος κατανομής προσώπων στα έργα με νέες δυνατότητες και αναφορές.


Διαχείριση αιτήσεων Voucher για το πρόγραμμα Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ (έκδοση 145)

Δυνατότητα διαχείρισης αιτήσεων (υποβολή/καταχώρηση ΚΑΥΑΣ/ανάκτηση αποτελεσμάτων) για το νέο πρόγραμμα


Διαχείριση αξιολόγησης

Ενημέρωση συστήματος διαχείρισης αξιολόγησης με δυνατότητα εμφάνισης αξιολογούντων κάθε ερωτηματολογίου και δυνατότητα παρακολούθησης και αλλαγής κατάστασης υποβολής (με δεξί κλικ)