Καταστάσεις αιτήσεων


Στην φόρμα δημιουργίας καταστάσεων αιτήσεων, έχετε την δυνατότητα δημιουργίας αναφορών για τις καταχωρημένες υποβολές, κάνοντας χρήση του φίλτρου και επιλέγοντας τις επιθυμητές.

Διαθέσιμες καταστάσεις είναι:

  • Λίστα καταχωρήσεων ανά αίτηση, ταξινομημένη κατά ημ. καταχώρησης
  • Λίστα καταχωρήσεων  ανά αίτηση, ταξινομημένη κατά όνομα,
  • κ.α.