Περιεχόμενα Αναβάθμισης – Έκδοσης 142

Η αναβάθμιση 142 περιέχει τα ακόλουθα :


ArgusERP

Διαχείριση απογραφικών δελτίων

Δυνατότητα διαχείρισης απογραφικών δελτίων microdata

SharpCRM

Επικοινωνίες

 • Διαχείριση της αποστολής email με κοινοποίηση (CC) και ιδιαίτερη κοινοποίηση
 • Δυνατότητα επικόλλησης html κειμένου στο σώμα του email (που έχετε ήδη δημιουργήσει σε άλλο πρόγραμμα δημιουργίας email templates)


Διαλειτουργικότητα SharpCRM-Argus-Portal και επέκταση λειτουργιών marketing

Ανάπτυξη και επέκταση της διαλειτουργικότητας με το Portal ""Ithaca" για:

 • Προσωποποιημένες σελίδες και δομή, ανάλογα με την κατηγορία του επισκέπτη (καταρτιζόμενος, υποψήφιος, εκπαιδευτής)
 • Δημιουργία ενημερωτικού/διαφημιστικού περιεχομένου (landing pages) για κοινοποίηση σε κοινωνικά δίκτυα (facebook, twiiter,google)
  • Συλλογή και προβολή στατιστικών προβολής (ημέρες/περίοδοι ημέρας, συσκευές προβολής (dekstop/κινητό) ) ώστε να αξιολογείται η απόδοση κάθε διαφήμισης
 • Δημιουργία παραμετρικών φορμών για συλλογή υποψηφίων
  • Οι υποψήφιοι καταχωρούνται αυτόματα στο SharpCRM, εντάσσονται σε καμπάνιες για εύκολη διαχείριση του marketing και ανατίθενται στη συνέχεια σε χειριστές για ολοκλήρωση (επικοινωνία, αποστολή ενημερωτικού υλικού, κ.α.)
 • Δυνατότητα δημιουργίας εκδηλώσεων και newsletters με πεδία συγχώνευσης
 • Εμπλουτισμός του portal με κατηγοριοποιημένο περιεχόμενο (όπως άρθρα, έγγραφα, νέα του φορέα, προϊόντα (σεμινάρια κατάρτισης), κ.α.