Αποστολή ενημερωτικού email


Από την φόρμα διαχείρισης των δελτίων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φίλτρο και να αναζητήσετε/επιλέξετε τους ωφελούμενους για τους οποίους θέλετε να αποστείλετε ενημερωτικό email. Αυτό, είναι ένα email που έχετε παραμετροποιήσει και ορίσει στο σύστημα, το οποίο ενημερώνει και προτρέπει τον/ην ωφελούμενο/η να μεταβεί στον ιστότοπο, και αφού συνδεθεί με τα στοιχεία που του έχετε αποστείλει, να ανοίξει το δελτίο και να το απαντήσει.