Δημιουργία δελτίων ως pdf


Από την φόρμα διαχείρισης των δελτίων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φίλτρο και να αναζητήσετε/επιλέξετε τα δελτία των ωφελουμένων που θέλετε να δημιουργήσετε ως αρχεία PDF.


Αφού τα επιλέξετε, κάνετε κλικ στο κουμπί "Εξαγωγή Δελτίων ως pdf". Εφόσον έχετε παραμετροποιήσει στο επιχειρησιακό τα πρότυπα δελτία trdx που θα χρησιμοποιηθούν, θα ερωτηθείτε για τον φάκελο δημιουργίας και αποθήκευσης των αρχείων pdf.

Για κάθε δελτίο που έχετε επιλέξει, θα δημιουργηθεί ένα αρχείο pdf, με τις απαντήσεις που έχουν συμπληρωθεί.

Έτσι, είτε όντως κενό χωρίς απάντηση, μπορείτε να το τυπώσετε ώστε να το δώσετε σε έντυπη μορφή στον ωφελούμενο για να το συμπληρώσει, είτε ήδη συμπληρωμένο με τις απαντήσεις, μπορείτε να το δώσετε στον ωφελούμενο να το υπογράψει ή ακόμα και να του το αποστείλετε σε email. Ούτως ή άλλως, εφόσον ο ωφελούμενος έχει συμπληρώσει μόνος του το δελτίο μέσω διαδικτύου (portal "Ithaca"), μπορεί να το ανακτήσει (download) και μόνος του ως αρχείο pdf.