Δημιουργία αρχείου για ALPHA BANKΓια την ALPHA Bank,  θα πρέπει να παραμετροποιήσετε τον λογαριασμό και την τράπεζα στην αντίστοιχη φόρμα.

Εφόσον επιλέξετε τις κινήσεις που θέλετε και την σύμβαση που θέλετε, δημιουργείτε το  αρχείο xml. Αυτό είναι της μορφής ΑMPxxxxxxKKKKKyyyymmddnnn_pain001.XML όπου:


xxxxxx Ο 6-ψήφιος κωδικός CPAYID του φορέα (κωδικός πελάτη)

ΚΚΚΚΚ Ο 5-ψήφιος κωδικός ΚΧΠ της σύμβασης.

yyyy Το έτος δημιουργίας του αρχείου

mm Ο μήνας δημιουργίας του αρχείου

dd Η ημέρα δημιουργίας τους αρχείου

nnn Ο αύξων σειριακός αριθμός παραγωγής αρχείου της ημέρας.


Το αρχείο το αποθηκεύετε ως XML και αφού συνδεθείτε στον site μαζικών πληρωμών της τράπεζας, ακολουθείτε τις οδηγίες για να το μεταφορτώσετε και να το επεξεργαστείτε.